Zgłoszenie budowy z art 29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.1.1.2021 - P. Ryszard Kucharski

2021-01-11 15:20:51 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie robót budowlanych, polegających na instalowaniu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym

W dniu 05 stycznia 2021roku wpłynęło do tutejszego Urzędu zgłoszenie Pana Ryszarda Kucharskiego, dotyczące zamiaru realizacji robót budowlanych, polegających na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym w Pińczowie przy ul. Republiki Pińczowskiej 33, na działce nr ewid.228/1, obręb 0013.

................................................

Tutejszy organ  nie znalazł podstaw do wniesienia sprzeciwu do zamiaru wykonania planowanych robót 

Zobacz również: