2014

Wersja do druku

.

Załączone pliki:

URP-I-1-2014
(uchwala Nr I.1.2014.pdf - 212.071 KB) Data publikacji: 2014-12-16 09:00:17 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie przyjęcia Regulaminów wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Pińczowie

URP-I-2-2014
(uchwala Nr I.2.2014.pdf - 54.105 KB) Data publikacji: 2014-12-16 09:03:14 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Powiatu w Pińczowie

URP-I-3-2014
(uchwala Nr I.3.2014.pdf - 60.917 KB) Data publikacji: 2014-12-16 09:04:54 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Pińczowie

URP-I-4-2014
(uchwala Nr I.4.2014.pdf - 293.623 KB) Data publikacji: 2014-12-16 09:06:25 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie przyjęcia Regulaminów wyboru starosty i wicestarosty oraz pozostałych czlonków Zarządu Powiatu Pińczowskiego

URP-I-5-2014
(uchwala Nr I.5.2014.pdf - 54.774 KB) Data publikacji: 2014-12-16 09:07:26 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie wyboru starosty Powiatu Pińczowskiego

URP-I-6-2014
(uchwala Nr I.6.2014.pdf - 55.751 KB) Data publikacji: 2014-12-16 09:09:08 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie wyboru wicestarosty Powiatu Pińczowskiego

URP-I-7-2014
(uchwala Nr I.7.2014.pdf - 62.03 KB) Data publikacji: 2014-12-16 09:10:02 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Pińczowskiego

URP-II-8-2014
(uchwala Nr II.8.2014.pdf - 64.508 KB) Data publikacji: 2014-12-16 09:11:26 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie wyboru przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza i pozostałych członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pińczowie

URP-II-9-2014
(uchwala Nr II.9.2014.pdf - 64.989 KB) Data publikacji: 2014-12-16 09:12:34 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie powołania i ustalenia składu liczbowego stałych komisji Rady Powiatu w Pińczowie

URP-II-10-2014
(uchwala Nr II.10.2014.pdf - 62.596 KB) Data publikacji: 2014-12-16 09:13:43 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie powołania przewodniczących stałych Komisji Rady Powiatu w Pińczowie

URP-II-11-2014
(uxhwala Nr II.11.2014.pdf - 68.344 KB) Data publikacji: 2014-12-16 09:14:52 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie powołania członków stałych Komisji Rady Powiatu w Pińczowie

URP-II-12-2014
(uchwala Nr II.12.2014.pdf - 79.687 KB) Data publikacji: 2014-12-16 09:15:42 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Pińczowie

URP-II-13-2014
(uchwala Nr II.13.2014.pdf - 70.272 KB) Data publikacji: 2014-12-16 09:16:38 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Pińczowie

URP-II-14-2014
(uchwala Nr II.14.2014.pdf - 467.855 KB) Data publikacji: 2014-12-16 09:17:32 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok

URP-III-15-2014
(uchwala Nr III.15.2014.pdf - 345.407 KB) Data publikacji: 2015-01-19 14:36:11 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2015 i lata następne

URP-III-16-2014
(uchwala Nr III.16.2014.pdf - 982.333 KB) Data publikacji: 2015-01-19 14:37:43 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2015 rok

URP-III-17-2014
(uchwala Nr III.17.2014.pdf - 77.841 KB) Data publikacji: 2015-01-19 14:38:52 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr L/258/2014 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 października 2014 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin oraz przyznania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zasad ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 191) i nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pińczowski

URP-III-18-2014
(uchwala Nr III.18.2014.pdf - 221.358 KB) Data publikacji: 2015-01-19 14:40:15 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pińczowskiego w 2015 roku

URP-III-19-2014
(uchwala Nr III.19.2014.pdf - 352.716 KB) Data publikacji: 2015-01-19 14:41:44 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2014 i lata następne

URP-III-20-2014
(uchwala Nr III.20.2014.pdf - 590.803 KB) Data publikacji: 2015-01-19 14:42:54 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3348

Wprowadził(a) do systemu: Przemysław Rasała, data: 2014-12-15 12:01:21
Opublikował(a): Monika Budera, data publikacji: 2014-12-15 12:09:13
Ostatnia zmiana: Monika Budera, data: 2015-01-19 14:42:54
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony