Aktualne przetargi

Zaproszenie do złożenia oferty na zaprojektowanie, wykonanie i dostawa trzech tablic informacyjnych dla projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynku warsztatowego Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie poprzez termomodernizację i zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, wraz z montażem tablic na elewacji budynków Starostwa Powiatowego w Pińczowie, ul. Zacisze 5 i Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie, ul. Spółdzielcza 6.

Zamawiający: Powiat Pińczowski | Opublikowany: 2021-05-06 12:42:44

zobacz szczegóły»

Zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej dla DPS - COVID-19

W zakres zamówienia wchodzą maseczka ochronna medyczna, jednorazowa w ilości 6050szt oraz rękawice medyczne jednorazowe w różnych rozmiarach w ilości 618 opakowań. Zamawiający zastrzega zmniejszenie lub zwiększenie ilości zamawianego towaru w zakresie przeznaczonych na ten cel środków.

Zamawiający: Powiat Pińczowski | Opublikowany: 2021-05-04 17:22:19

zobacz szczegóły»

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2021.711 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów w ramach lecznictwa stacjonarnego n/w oddziałów szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie: - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Zamawiający: zespół opieki zdrowotnej w pińczowie | Opublikowany: 2021-04-27 10:40:03

zobacz szczegóły»

ZOZ/ZP/1/03/2021. Zamówienie publiczne na DOSTAWA I WDROŻENIE INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

Zamawiający: zoz | Opublikowany: 2021-03-03 13:46:41

zobacz szczegóły»

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2021 - Powiat Pińczowski

Zamawiający: Powiat Pińczowski | Opublikowany: 2021-01-29 22:59:49

zobacz szczegóły»

znalezionych: 5 na 1 stronach