Redakcja Biuletynu

Redaktor główny Buletynu

Dorota Frączek
(041)-357-6001
(041)-357-6007
starostwo@pinczow.pl

Redakcja Buletynu

Przemysław Rasała
administrator
041 3576001
041 3576007
admin@pinczow.pl

Michał Klamiński
Redaktor
(041) 357 6001
michal@pinczow.pl

Monika Strojna
041 3576001 w.241

Janusz Hynek
041-357-30-00
041-357-30-00

Wioletta Usnarska
041 3576001 w.210

Monika Budera
Biuro Rady
041 3576001 w.215

Sławomir Kobus
Kierownik Sekcji Dróg
041 3576129

Beata Oleksy
41 356-5477

Marcin Galus
041 3575288

Michał Oleksy
0413577291

Anita Głuszek
(0-41) 035-760-01 w.225

Anna Kabat
0413572247

Ewa Nowak
041 3576001 w.215
ewa.nowak@pinczow.net

Edyta Zych
041 3576001 w.213
edyta.zych@pinczow.net

Katarzyna Korzeniowska
413576001 w.213

Paulina Mucha
413576001 w. 240