Archiwum przetargów

Opublikowany: 2024-02-06 10:15:19
Wygasł: 2024-02-29

ZOZ/P/1/02/2024. Ogłoszenie o przetarg nieograniczony na Dzierżawę powierzchni 9,4 m2 (z pomieszczeniami pomocniczymi tj. składzik porządkowy i sanitariat) zlokalizowanej w budynku szpitala na poziomie niski parter-hol windowy z przeznaczeniem na kiosk spożywczo-przemysłowy.

Opublikowany: 2023-12-21 08:03:25
Wygasł: 2023-12-29

Zapytanie_ofertowe_srodki_czystosci_2024.pdf

Opublikowany: 2023-12-21 08:03:36
Wygasł: 2023-12-29

Zapytanie ofertowe - paliwo do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Pińczowie

Opublikowany: 2023-12-21 08:03:44
Wygasł: 2023-12-29

Zapytanie ofertowe - artykuły biurowe dla Starostwa Powiatowego w Pińczowie na rok 2024

Opublikowany: 2023-12-21 08:03:51
Wygasł: 2023-12-29

Zapytanie ofertowe - artykuły eksploatacyjne do sprzętu biurowego Starostwa Powiatowego w Pińczowie na rok 2024

Opublikowany: 2023-12-06 10:51:29
Wygasł: 2023-12-21

Zapytanie ofertowe Starosty Pińczowskiego z dnia 05.12.2023r. na dostawę tablic rejestracyjnych na rok 2024

Opublikowany: 2023-11-27 15:07:07
Wygasł: 2023-12-05

WYKONANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA WYKONANIU FUNKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANO-INSTALACYJNO-MONTAŻOWYMI W RAMACH PRZEBUDOWY BUDYNKU D SZPITALA POWIATOWEGO W PIŃCZOWIE DLA UTWORZENIA ODDZIAŁU REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ

Opublikowany: 2023-11-15 10:14:08
Wygasł: 2023-11-30

ZOZ/ZO/3/11/2023. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę opatrunków specjalistycznych o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto tj. kwoty od jakiej stosuje się Ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych. Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów.

Opublikowany: 2023-10-19 14:44:04
Wygasł: 2023-10-20

WYKONANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO EX – POST W RAMACH PROJEKTU RPSW.03.03.00-26-0051/17 „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII OBIEKTÓW ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ – SZPITALA POWIATOWEGO W PIŃCZOWIE” wydłużenie terminu do 20.10.2023

Opublikowany: 2023-10-11 11:50:58
Wygasł: 2023-10-18

WYKONANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO EX – POST W RAMACH PROJEKTU RPSW.03.03.00-26-0051/17 „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII OBIEKTÓW ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ – SZPITALA POWIATOWEGO W PIŃCZOWIE”

Opublikowany: 2023-10-02 14:59:11
Wygasł: 2023-10-20

Przebudowa budynku D szpitala powiatowego w Pińczowie dla utworzenia oddziału rehabilitacji neurologicznej

Opublikowany: 2023-09-08 14:44:50
Wygasł: 2023-09-18

Dostawa i montaż systemu multimedialnego z symulatorami do wirtualnej strzelnicy wraz z przeszkoleniem oraz dostawa wyposażenia pomieszczenia wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Zawodowych w Pińczowie

Opublikowany: 2023-09-06 14:18:43
Wygasł: 2023-09-14

Umundurowanie i wyposażenie specjalistyczne dla klasy OPW w Zespole Szkół Zawodowych w Pińczowie - postępowanie 2

Opublikowany: 2023-08-28 12:03:04
Wygasł: 2023-09-06

Umundurowanie i wyposażenie specjalistyczne dla klasy OPW w Zespole Szkół Zawodowych w Pińczowie

Opublikowany: 2023-08-22 09:24:56
Wygasł: 2023-09-04

"Zakup mikrobusa 9-cio osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku z 1 miejscem dostosowanym”

Opublikowany: 2023-08-08 12:52:18
Wygasł: 2023-08-17

Wyposażenie pomieszczenia wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Zawodowych w Pińczowie

Opublikowany: 2023-08-08 11:18:05
Wygasł: 2023-08-17

Dostawa i montaż systemu multimedialnego z symulatorami do wirtualnej strzelnicy wraz z przeszkoleniem, w Zespole Szkół Zawodowych w Pińczowie

Opublikowany: 2023-07-03 09:51:15
Wygasł: 2023-07-14

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Dot. postępowania nr 2023/BZP 00228620/01 ogłoszonego 23 maja 2023 roku dla zamówienia publicznego pn. „Przebudowa instalacji systemu sygnalizacji pożaru szpitala powiatowego w Pińczowie”

Opublikowany: 2023-06-16 13:32:31
Wygasł: 2023-06-23

FUNKCJA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANO-INSTALACYJNO-MONTAŻOWYMI

Opublikowany: 2023-06-14 13:27:34
Wygasł: 2023-06-28

„ Sukcesywna dostawa mięsa i wyrobów wędliniarskich, drobiu i ryb dla Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie w okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r.”


znalezionych: 1321 na 67 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>