Archiwum przetargów

Opublikowany: 2023-09-08 14:44:50
Wygasł: 2023-09-18

Dostawa i montaż systemu multimedialnego z symulatorami do wirtualnej strzelnicy wraz z przeszkoleniem oraz dostawa wyposażenia pomieszczenia wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Zawodowych w Pińczowie

Opublikowany: 2023-09-06 14:18:43
Wygasł: 2023-09-14

Umundurowanie i wyposażenie specjalistyczne dla klasy OPW w Zespole Szkół Zawodowych w Pińczowie - postępowanie 2

Opublikowany: 2023-08-28 12:03:04
Wygasł: 2023-09-06

Umundurowanie i wyposażenie specjalistyczne dla klasy OPW w Zespole Szkół Zawodowych w Pińczowie

Opublikowany: 2023-08-22 09:24:56
Wygasł: 2023-09-04

"Zakup mikrobusa 9-cio osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku z 1 miejscem dostosowanym”

Opublikowany: 2023-08-08 12:52:18
Wygasł: 2023-08-17

Wyposażenie pomieszczenia wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Zawodowych w Pińczowie

Opublikowany: 2023-08-08 11:18:05
Wygasł: 2023-08-17

Dostawa i montaż systemu multimedialnego z symulatorami do wirtualnej strzelnicy wraz z przeszkoleniem, w Zespole Szkół Zawodowych w Pińczowie

Opublikowany: 2023-07-03 09:51:15
Wygasł: 2023-07-14

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Dot. postępowania nr 2023/BZP 00228620/01 ogłoszonego 23 maja 2023 roku dla zamówienia publicznego pn. „Przebudowa instalacji systemu sygnalizacji pożaru szpitala powiatowego w Pińczowie”

Opublikowany: 2023-06-16 13:32:31
Wygasł: 2023-06-23

FUNKCJA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANO-INSTALACYJNO-MONTAŻOWYMI

Opublikowany: 2023-06-14 13:27:34
Wygasł: 2023-06-28

„ Sukcesywna dostawa mięsa i wyrobów wędliniarskich, drobiu i ryb dla Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie w okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r.”

Opublikowany: 2023-06-12 14:25:42
Wygasł: 2023-06-21

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy instalacji wentylacji mechanicznej budynku D Szpitala Powiatowego w Pińczowie

Opublikowany: 2023-05-23 14:01:24
Wygasł: 2023-06-14

Przebudowa instalacji systemu sygnalizacji pożaru Szpitala Powiatowego w Pińczowie

Opublikowany: 2023-05-16 14:22:59
Wygasł: 2023-05-25

Dostawa baz danych BDOT, GESUT i EGIB dla jednostki ewidencyjnej: 260802_2 KIJE (20 obrębów). Synchronizacja baz danych. Doprowadzenie baz danych do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Opublikowany: 2023-05-02 10:43:05
Wygasł: 2023-05-31

ZOZ/ZO/2/04/2023. Zapytanie ofertowe na „udzielenie pożyczki/kredyt” na okres od 18.05.2023 r. do 30.04.2033 r. w wysokości 10 000 000,00 zł. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów.

Opublikowany: 2023-04-21 11:02:43
Wygasł: 2023-05-31

ZOZ/KO/2/04/2023. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ogłasza konkurs ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów w ramach lecznictwa stacjonarnego n/w oddziałów szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie: - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Opublikowany: 2023-03-15 09:21:26
Wygasł: 2023-07-31

Nowa energia społeczna

Opublikowany: 2023-03-10 13:09:16
Wygasł: 2023-03-14

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ BUDYNKÓW A-B-C-D SZPITALA POWIATOWEGO W PIŃCZOWIE

Opublikowany: 2023-03-06 12:27:44
Wygasł: 2023-03-31

ZOZ/KO/1/03/2023. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych (lekarskich) w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej świadczonej dla pacjentów przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Opublikowany: 2023-02-20 12:27:33
Wygasł: 2023-03-01

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MODERNIZACJI INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ ORAZ AUDYTU OCHRONY P.POŻ SZPITALA POWIATOWEGO W PIŃCZOWIE

Opublikowany: 2023-01-20 13:24:06
Wygasł: 2023-02-15

Plan zamówień publicznych na rok 2023 w Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie ul. Wesoła 5, 28-400 Pińczów

Opublikowany: 2022-12-09 09:58:58
Wygasł: 2022-12-31

ZOZ/P/4/12/2022 sprzedaż sterylizatora parowego SMS. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.


znalezionych: 1308 na 66 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>