Zgłoszenie robót budowlanych z art.29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.1.80.2021 - P. Zdzisław Wróbel

2021-11-26 14:06:00 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym więcej»

Zgłoszenie robót budowlanych z art.29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.1.78.2021 - P. Tadeusz Romaniec

2021-11-26 14:02:10 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. więcej»

Decyzja o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie obrębu Bogucice Pierwsze jednostka ewidencyjna Pińczów - obszar wiejski

2021-11-25 08:28:24 Zawiadomienia

Decyzja o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie obrębu Bogucice Pierwsze jednostka ewidencyjna Pińczów - obszar wiejski więcej»

Obwieszczenie Dyrektora ZZ w Kielcach z dnia 12.11.2021r. o wszczęciu postępowania znak: KR.ZUZ.1.4210.140.2021.AM

2021-11-18 20:26:50 Informacje o środowisku

- więcej»

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych na terenie obrębu Wrocieryż jednostka ewidencyjna Michałów

2021-11-18 07:43:14 Zawiadomienia

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych na terenie obrębu Wrocieryż jednostka ewidencyjna Michałów więcej»

Wyniki konkursu ofert

2021-11-16 21:01:56 Aktualności

- więcej»

Zgłoszenie robót budowlanych AB.VI6743.1.77.2020 z art. 29 ust. 3 pkt 3 d - Katarzyna Powęska

2021-11-16 08:31:41 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym więcej»

Obwieszczenie_Dyrektora_Zarzadu_Zlewni_w_Kielcach_z_dn_29_10_2021

2021-11-15 20:56:20 Informacje o środowisku

- więcej»

Zgłoszenie robót budowlanych z art.29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.1.76.2021 - P. Justyna Talaska

2021-11-12 14:47:20 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. więcej»

zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

2021-11-09 13:12:44 Zawiadomienia

zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych więcej»