Zgłoszenie Nr AB.VI.6743.1.7.2024 z art.29 ust.3 pkt3 lit.d ustawy Prawo Budowlane - M.Dziubińska

2024-03-01 13:08:18 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym. więcej»

Zgłoszenie Nr AB.VI.6743.1.6.2024 z art. 29 ust. 3 pkt. 3 lit. d - P. Ewa Jurzysta

2024-02-26 10:38:36 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji zbiornikowej gazu wraz z naziemnym zbiornikiem o poj. 2700l, na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanego w Kliszowie, na działce nr ewid. 411 więcej»

zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych na terenie obrębu Chmielów jednostka ewidencyjna Działoszyce - obszar wiejski

2024-02-16 12:32:53 Zawiadomienia

zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych na terenie obrębu Chmielów jednostka ewidencyjna Działoszyce - obszar wiejski więcej»

zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych na terenie miasta Pińczów obręb 13 jednostka ewidencyjna Pińczów

2024-02-15 14:16:38 Zawiadomienia

zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych na terenie miasta Pińczów obręb 13 jednostka ewidencyjna Pińczów więcej»

Zgłoszenie Nr AB.VI.6743.1.5.2024 z art.29 ust.3 pkt3 lit.d ustawy Prawo Budowlane - A.Piwowarski

2024-02-15 12:16:06 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym. więcej»

Zgłoszenie Nr AB.VI.6743.1.4.2024 z art. 29 ust. 1 pkt. 2 lit. b i c Ustawy Prawo budowlane- Wodociągi Pińczowskie Sp. z o.o. Sp. z o.o.

2024-02-02 14:58:00 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kordeckiego w Pińczowie więcej»

zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych na terenie miasta Pińczów

2024-02-02 13:48:39 Zawiadomienia

zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych na terenie miasta Pińczów więcej»

Obwieszczenie_Dyrektora_Zarzadu_Zlewni_w_Kielcach_o_wszczeciu_postepowania_administracyjnego_z_dnia_23_01_2024

2024-01-29 14:57:22 Aktualności

- więcej»

Zgłoszenie Nr AB.VI.6743.1.3.2024 z art.29 ust.3 pkt3 lit.d ustawy Prawo Budowlane - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

2024-01-26 13:22:38 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym. więcej»

zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych na terenie obrębu Tomaszów jednostka ewidencyjna Michałów

2024-01-25 10:30:00 Zawiadomienia

zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych na terenie obrębu Tomaszów jednostka ewidencyjna Michałów więcej»