2023

Wersja do druku

2023


Załączone pliki:

ZS-1-2023
(ZS-1-2023.pdf - 668.664 KB) Data publikacji: 2024-01-17 15:03:06 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w powiecie pińczowskim w 2023 roku

ZS-2-2023
(ZS-2-2023.pdf - 1367.152 KB) Data publikacji: 2024-01-17 15:04:04 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie podziału planu finansowego Funduszu Pracy w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2023 rok

ZS-3-2023
(ZS-3-2023.pdf - 347.689 KB) Data publikacji: 2024-01-17 15:05:24 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko pracy Referent w Wydziale Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

ZS-4-2023
(ZS-4-2023.pdf - 348.307 KB) Data publikacji: 2024-01-17 15:07:08 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko Referent ds. Polityki Regionalnej w Wydziale Promocji i Polityki Regionalnej

ZS-5-2023
(ZS-5-2023.pdf - 346.577 KB) Data publikacji: 2024-01-17 15:09:01 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko Referent ds. Rejestracji Pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu

ZS-6-2023
(ZS-6-2023.pdf - 303.531 KB) Data publikacji: 2024-01-17 15:09:40 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZS-7-2023
(ZS-7-2023.pdf - 431 KB) Data publikacji: 2024-01-17 15:10:46 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania składu Komisji w celu dokonania wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania

ZS-8-2023
(ZS-8-2023.pdf - 305.567 KB) Data publikacji: 2024-01-17 15:11:44 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie w 2023 roku

ZS-9-2023
(ZS-9-2023.pdf - 1498.988 KB) Data publikacji: 2024-01-17 15:12:30 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego

ZS-10-2023
(ZS-10-2023.pdf - 469.349 KB) Data publikacji: 2024-01-17 15:13:32 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie określenia przekazywania sprawozdań budżetowych z jednostek organizacyjnych powiatu

ZS-11-2023
(ZS-11-2023 (2).pdf - 292.02 KB) Data publikacji: 2024-01-17 15:14:20 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji do oceny ofert

ZS-12-2023
(ZS-12-2023.pdf - 298.447 KB) Data publikacji: 2024-01-17 15:14:52 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZS-13-2023
(ZS-13-2023.pdf - 307.268 KB) Data publikacji: 2024-01-17 15:15:31 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej

ZS-14-2023
(ZS-14-2023.pdf - 598.734 KB) Data publikacji: 2024-01-17 15:16:32 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Pińczowie

ZS-15-2023
(ZS-15-2023.pdf - 315.948 KB) Data publikacji: 2024-01-17 15:17:46 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy na kadencję w latach 2021 - 2024

ZS-16-2023
(ZS-16-2023.pdf - 625.804 KB) Data publikacji: 2024-01-17 15:19:13 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów (kierowników) i zastępców dyrektorów (kierowników) samorządowych jednostek organizacyjnych Powiatu Pińczowskiego

ZS-17-2023
(ZS-17-2023.pdf - 1476.829 KB) Data publikacji: 2024-01-17 15:20:14 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Funduszu Pracy w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2023 rok

ZS-18-2023
(ZS-18-2023.pdf - 285.822 KB) Data publikacji: 2024-01-17 15:21:07 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji odbioru wentylacji mechanicznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

ZS-19-2023
(ZS-19-2023.pdf - 306.807 KB) Data publikacji: 2024-01-17 15:21:42 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZS-20-2023
(ZS-20-2023.pdf - 330.301 KB) Data publikacji: 2024-01-17 15:22:49 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko pracy referent ds. oświaty w Wydziale Spraw Społecznych

ZS-21-2023
(ZS-21-2023.pdf - 301.087 KB) Data publikacji: 2024-01-18 08:04:51 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZS-22-2023
(ZS-22-2023.pdf - 301.848 KB) Data publikacji: 2024-01-18 08:10:21 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do realizacji "Strzelnica w powiecie 2023"

ZS-23-2023
(ZS-23-2023.pdf - 331.52 KB) Data publikacji: 2024-01-18 08:11:31 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania zespołu do oceny merytorycznej i formalnej wniosku

ZS-24-2023
(ZS-24-2023.pdf - 336.903 KB) Data publikacji: 2024-01-18 08:13:22 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do realizacji zadania w zakresie zakupu indywidualnych pakietów wyposażenia dla ucznia klasy OPW oraz zakupu specjalistycznego dla całego OPW

ZS-25-2023
(ZS-25-2023.pdf - 345.16 KB) Data publikacji: 2024-01-18 08:15:41 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2.2021 Starosty Pińczowskiego z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności

ZS-26-2023
(ZS-26-2023.pdf - 381.368 KB) Data publikacji: 2024-01-18 08:16:51 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji w celu dokonania wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania

ZS-27-2023
(ZS-27-2023.pdf - 274.912 KB) Data publikacji: 2024-01-18 08:22:40 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 42.2020 Starosty Pińczowskiego z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej

ZS-28-2023
(ZS-28-2023.pdf - 323.03 KB) Data publikacji: 2024-01-18 08:23:23 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego

ZS-29-2023
(ZS-29-2023.pdf - 327.88 KB) Data publikacji: 2024-01-18 08:25:33 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko pracy młodszy referent w Wydziale Finansowym

ZS-30-2023
(ZS-30-2023.pdf - 323.378 KB) Data publikacji: 2024-01-18 08:28:12 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko pracy kasjer w Wydziale Finansowym

ZS-31-2023
(ZS-31-2023.pdf - 300.472 KB) Data publikacji: 2024-01-18 08:30:51 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZS-32-2023
(ZS-32-2023.pdf - 301.688 KB) Data publikacji: 2024-01-18 08:35:01 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru instalacji systemu sygnalizacji pożaru w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

ZS-33-2023
(ZS-33-2023.pdf - 293.559 KB) Data publikacji: 2024-01-18 08:36:10 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru obiektowej bazy BDOT500 i GESUT

ZS-34-2023
(ZS-34-2023.pdf - 458.679 KB) Data publikacji: 2024-01-18 08:37:22 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przeprowadzenia dokonania weryfikacji sald należności i zobowiązań publicznoprawnych

ZS-35-2023
(ZS- 35-2023.pdf - 1462.411 KB) Data publikacji: 2024-01-18 08:39:39 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Funduszu Pracy w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2023 r.

ZS-36-2023
(ZS-36-2023.pdf - 399.525 KB) Data publikacji: 2024-01-18 08:40:57 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania w Starostwie Powiatowym w Pińczowie

ZS-37-2023
(ZS-37-2023.pdf - 689.817 KB) Data publikacji: 2024-01-18 08:42:01 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Starostwa Powiatowego w Pińczowie

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 268

Wprowadził(a) do systemu: Edyta Zych, data: 2024-01-17 15:00:53
Opublikował(a): Edyta Zych, data publikacji: 2024-01-17 15:01:32
Ostatnia zmiana: Edyta Zych, data: 2024-01-18 08:04:51
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony