PROTOKÓŁ NR XXIX/2009

Wersja do druku

                                              PROTOKÓŁ NR XXIX/2009

z sesji Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 25 czerwca 2009 roku

 

 

 

Obrady sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.905.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.      Przyjęcie porządku dziennego obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.      Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu.

5.      Informacja na temat remontów i odnowy nawierzchni dróg powiatowych w 2009 roku:

-     wystąpienie Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg,

-     opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Bezpieczeństwa, Promocji i Turystyki,

-     dyskusja.

6.      Uchwalenie planu pracy Rady Powiatu na II półrocze 2009 roku.

7.      Uchwalenie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na II półrocze 2009 roku:

-     Komisji Rewizyjnej,

-     Komisji Budżetu i Finansów,

-     Komisji Zdrowia Oświaty, Kultury i Sportu,

-     Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,

-     Komisji Rozwoju Gospodarczego, Bezpieczeństwa, Promocji i Turystyki.

8.      Zatwierdzenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2009 roku.

9.      Podjęcie uchwał:

-        w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok,

-     w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu,

-     w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie za rok 2008,

-     w sprawie zmian w Statucie Powiatu Pińczowskiego,

-     w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej
w Pińczowie przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 6a stanowiącej własność Powiatu Pińczowskiego.

10.  Informacja z pracy Zarządu Powiatu.

11.  Interpelacje i zapytania radnych.

12.  Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

13.  Zakończenie obrad.

 

NA SESJI PODJĘTE ZOSTAŁY NASTĘPUJĄCE UCHWAŁY (uchwały do wglądu
w odrębnym katalogu):

-  NR XXIX/154/2009 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na II półrocze 2009 roku,

-   NR XXIX/155/2009 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na II półrocze 2009 roku,

- NR XXIX/156/2009 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej
na II półrocze 2009 roku,

- NR XXIX/157/2009 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok,

- NR XXIX/158/2009 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu,

- NR XXIX/159/2009 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej,

- NR XXIX/160/2009 w sprawie zmian w Statucie Powiatu Pińczowskiego,

- NR XXIX/161/2009 w sprawie sprzedaży w formie bez przetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Pińczowie przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 6a stanowiącej własność Powiatu Pińczowskiego.

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu

                                                                                                         mgr Zbigniew Kierkowski

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1695

Wprowadził(a) do systemu: Wioletta Usnarska, data: 2009-09-07 10:34:50
Opublikował(a): Wioletta Usnarska, data publikacji: 2009-09-07 10:35:58
Ostatnia zmiana: Wioletta Usnarska, data: 2009-09-07 10:35:58
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony