UCHWAŁA NR II/16/2010

Wersja do druku

                                                                  UCHWAŁA NR II/16/2010

 

RADY POWIATU W PIŃCZOWIE

 

z dnia 16 grudnia 2010 roku

 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/191/2010 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 25 marca  2010 roku w sprawie określenia zadań finansowanych  w 2010 roku  ze Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

 

          Działając na podstawie art.12 pkt. 11 ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 r.      o samorządzie powiatowym ( Dz.U.  z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami) oraz  art. 35a ust.3 i  z art.48 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zmianami),       w związku z § 2 ust.2 i  § 6 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 88 poz. 808) Rada Powiatu uchwala co następuje:

 

§ 1

 

 

W Uchwale Nr XXXVI/191/2010Rady Powiatu z dnia 25 marca  2010 roku w sprawie określenia zadań finansowanych  w 2010 roku  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  wprowadza się  następujące zmiany:

 

I.                   Dokonuje się przesunięć środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  między zadaniami:

 

1.     Zmniejsza się środki na dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się
o kwotę 4 108,00zł.

 

2.     Zmniejsza się środki finansowe na  dofinansowanie  do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym o kwotę 6 597,00zł.

 

3.     Zwiększa  się środki na dofinansowanie do zaopatrzenia osób niepełnosprawnych do zakupu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego o kwotę
10 705,00zł.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 styczeń 2010 r.

 

 

 

                                                          PRZEWODNICZĄCY

                                                           RADY POWIATU

 

                                                           Zbigniew Kierkowski

 

 

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1808

Wprowadził(a) do systemu: Monika Budera, data: 2011-03-09 10:38:06
Opublikował(a): Monika Budera, data publikacji: 2011-03-09 10:46:32
Ostatnia zmiana: Monika Budera, data: 2011-03-09 10:46:32
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony