Wersja do druku

Opublikowano: 2023-06-26 14:05:21

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
FUNKCJA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANO-INSTALACYJNO-MONTAŻOWYMI

Wynik postepowania:

Pińczów, dnia 26 czerwca 2023 roku

 

PiPR.IV.0272.07.2022

  

INFORMACJA O WYNIKACH 

Powiat Pińczowski  z siedzibą w Pińczowie,  ul. Zacisze 5   28-400 Pińczów zwany dalej Zamawiającym  informuje, że w dniu 23 czerwca 2023 roku odbyło się otwarcie ofert zamówienia publicznego prowadzonym w trybie Zarządzenia Starosty Pińczowskiego nr 7.2021 roku z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Pińczowie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż  130 000,00zł  na wykonanie:

 

usługi nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu robót budowlano-instalacyjno-montażowych założonych do realizacji w ramach zadania inwestycyjnego "przebudowa instalacji systemu sygnalizacji pożaru szpitala powiatowego w Pińczowie w zakresie budynków A i B"

 

W postępowaniu wpłynęły 3 oferty, spełniające wymagania Zamawiającego. Na podstawie kryterium  wyboru ofert  cena 100% wyłoniono ofertę:

 

 

Nr oferty

 

Nazwa adres Wykonawcy

 

 

Cena netto

 

3

 

KNK BUDOWNICTWO Sp. z o.o.

25-346 Kielce, ul. Zagórska 171

 

 

12 800,00zł

 

 

Informację zamieszczono na stronie internetowej Zamawiajcego  BIP -przetargi.

 

Sporządziła:

M. Dymek

 

Zatwierdził:

Starosta Pińczowski

Zbigniew Kierkowski

 
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 241
Wprowadził do systemu: Monika Strojna, data: 2023-06-16 13:27:35
Opublikował: Monika Strojna, data publikacji: 2023-06-16 13:32:31
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu