Wersja do druku

Opublikowano:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
WYKONANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA WYKONANIU FUNKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANO-INSTALACYJNO-MONTAŻOWYMI W RAMACH PRZEBUDOWY BUDYNKU D SZPITALA POWIATOWEGO W PIŃCZOWIE DLA UTWORZENIA ODDZIAŁU REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ

Wynik postepowania:
Pińczów 2023-12- 06 PiPR.IV.0272.14.2023 Wykonawcy Uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne Informacja z otwarcia ofert Postępowanie nr ID 1355 ogłoszone 27 listopada 2023 roku Zamawiający - Powiat Pińczowski z siedzibą w Pińczowie, zawiadamia, że otwarcie ofert odbyło się w dniu 6 grudnia 2023r.9godz. 8.00) w Starostwie Powiatowym w Pińczowie. Do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy: Nr oferty 1. Nazwa (firma) i adres wykonawcy: ZOI EKO INWEST Krystyna Wiorek ul. Wincentego Witosa 103B/47 cena brutto: 42 681,00zł Nr oferty 3 Nazwa (firma) i adres wykonawcy: KNK BUDOWNICTWO Sp. z o.o. 25-346 Kielce, ul. Zagórska 171 cena brutto: 45 800,00zł Sporządziła: M. Dymek Pińczów, dnia 08 grudnia 2023 roku PiPR.IV.0272.14.2023 INFORMACJA O WYNIKACH Powiat Pińczowski z siedzibą w Pińczowie, ul. Zacisze 5 28-400 Pińczów zwany dalej Zamawiającym informuje, że w dniu 6 grudnia 2023 roku odbyło się otwarcie ofert zamówienia publicznego prowadzonym w trybie Zarządzenia Starosty Pińczowskiego nr 7.2021 roku z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Pińczowie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000,00zł na wykonanie: usługi nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu robót budowlano-instalacyjno-montażowych w ramach PRZEBUDOWY BUDYNKU D SZPITALA POWIATOWEGO W PIŃCZOWIE DLA UTWORZENIA ODDZIAŁU REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ W postępowaniu wpłynęły 2 oferty, spełniające wymagania Zamawiającego. Na podstawie kryterium wyboru ofert cena 100% wyłoniono ofertę: Nr oferty: 1, Nazwa adres Wykonawcy: ZOI EKO INWEST Krystyna Wiorek ul. Wincentego Witosa 103B/47 25-561 Kielce, cena netto: 42 681,00zł Informację zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego BIP -przetargi. Sporządziła: M. Dymek Zatwierdził: Starosta Pińczowski Zbigniew KierkowskiPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 188
Wprowadził do systemu: Paulina Mucha, data: 2023-11-27 15:04:00
Opublikował: Paulina Mucha, data publikacji: 2023-11-27 15:07:07
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu