Wersja do druku

Zamawiający:

DPS

Adres:
Wesoła 5
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. (0-41) 3573451, fax. (0-41) 3576078
E-mail:dps.p@wp.pl
Strona www:

Numer ID: 1341

Data publikacji:
2023-06-14 13:10:43

Przedmiot: „ Sukcesywna dostawa mięsa i wyrobów wędliniarskich, drobiu i ryb dla Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie w okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r.”

Treść przetargu:

 

 „ Sukcesywna dostawa mięsa i wyrobów wędliniarskich, drobiu i ryb dla Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie w okresie   od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r.”

 

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

 

Nabywca: Powiat Pińczowski, ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów

NIP: 662-174-61-47

Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie

Ul. Wesoła 5; 28-400 Pińczów

tel. (41)357 34 51,  e-mail: dpspinczow@dpspinczow.pl

Praca administracji w dniach poniedziałek - piątek w godzinach 07:00- 15:00

Miejsce publikacji ogłoszenia: Biuletyn Zamówień Publicznychhttp://www.ezamowienia.gov.pl

Strona internetowa prowadzonego postępowania: http://starostwopinczow.realnet.pl/przetargi.php

II.      ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM   O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Zamawiający wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będzie udostępniał pod adresem: http://ezamowienia.gov.pl  oraz    http://www.starostwopinczow.topbip.pl

III.     TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

1.     Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z  2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp", w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp).

2.     Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

3.            Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,    o której mowa w art. 227 - 238 w zw. z art. 266 ustawy Pzp.

4.            Znak sprawy: DPS.I.262.1.2023

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Zamówienie składa się z 3 części, a jego przedmiotem zamówienia jest sukcesywna  dostawa artykułów spożywczych w ilościach i asortymencie określonym w załączniku nr 2 SWZ w podziale na 3 części:

Część I: Mięso i wyroby wędliniarskie CPV 15113000-3  15131000-5

Część II: Drób CPV 15112000-6

Część III: Ryby CPV 15200000-0


Załączone pliki:

SWZ - Mieso DPS Pinczow 2023
(SWZ - Artykuly spozywcze, Mieso 2023 DPS Pinczow.pdf - 1161.244 KB) Data publikacji: 2023-06-14 13:12:45 Redaktor: Krzysztof Wąsik
Zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy
(Zalacznik nr 1 - formularz ofertowy - DPS Pinczow.pdf - 733.36 KB) Data publikacji: 2023-06-14 13:17:55 Redaktor: Krzysztof Wąsik
Zalacznik_nr_2_cz.I-Mieso_DPS
(Zalacznik nr 2 cz. I Mieso i wedliny DPS Pinczow 2023.pdf - 303.434 KB) Data publikacji: 2023-06-14 13:19:17 Redaktor: Krzysztof Wąsik
Zalacznik_nr_2_cz.II_Drob_DPS
(Zalacznik nr 2 cz. II Drob DPS Pinczow 2023.pdf - 289.359 KB) Data publikacji: 2023-06-14 13:20:20 Redaktor: Krzysztof Wąsik
Zalacznik_2_cz.III_Ryby_DPS
(Zalacznik nr 2 cz. III Ryby DPS Pinczow 2023.pdf - 294.695 KB) Data publikacji: 2023-06-14 13:21:25 Redaktor: Krzysztof Wąsik
Oswiadczenie_wykonawcy_art.125_DPS
(Zalacznik nr 3 - Oswiadczenie wykonawcy art. 125 ust. 1 DPS Pinczow 2023.pdf - 441.31 KB) Data publikacji: 2023-06-14 13:23:05 Redaktor: Krzysztof Wąsik
Zalacznik_nr_4_projekt_umowy_DPS
(Zalacznik nr 4 - Projekt umowy DPS Pinczow 2023.pdf - 356.563 KB) Data publikacji: 2023-06-14 13:24:20 Redaktor: Krzysztof Wąsik
Zalacznik_nr_5_Oswiadczenie_o_aktualnosci_DPS
(Zalacznik nr 5 - Oswiadczenie o aktualnosci DPS Pinczow 2023.pdf - 548.34 KB) Data publikacji: 2023-06-14 13:25:35 Redaktor: Krzysztof Wąsik
Zalacznik_nr_6_grupa_kapitalowa_DPS
(Zalacznik nr 6 - Oswiadczenie o braku przynaleznosci do tej samej grupy kapit DPS Pinczow 2023.pdf - 335.297 KB) Data publikacji: 2023-06-14 13:26:41 Redaktor: Krzysztof Wąsik
Ogloszenie-o-zamowieniu
(Ogloszenie o zamowieniu DPS Pinczow 2023.pdf - 2775.588 KB) Data publikacji: 2023-06-14 13:31:38 Redaktor: Krzysztof Wąsik
Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia
(Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf - 309.375 KB) Data publikacji: 2023-06-14 15:20:11 Redaktor: Krzysztof Wąsik
Ogloszenie_drugie_o_zmianie_ogloszenia
(Ogloszenie_drugie_o_zmianie_ogloszenia.pdf - 304.04 KB) Data publikacji: 2023-06-14 15:21:23 Redaktor: Krzysztof Wąsik
Informacja_z_otarcia_ofert_DPS
(Informacja_z_otwarcia_ofert_2023-DPS.pdf - 745.128 KB) Data publikacji: 2023-06-23 13:52:13 Redaktor: Krzysztof Wąsik
Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty
(Zawiadomienie_o wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf - 1027.135 KB) Data publikacji: 2023-06-26 14:31:10 Redaktor: Krzysztof Wąsik
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 310
Wprowadził do systemu: Krzysztof Wąsik, data: 2023-06-14 13:10:43
Opublikował: Krzysztof Wąsik, data publikacji: 2023-06-14 13:27:34
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu