Rejestr zmian przetargu:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Dot. postępowania nr 2023/BZP 00228620/01 ogłoszonego 23 maja 2023 roku dla zamówienia publicznego pn. „Przebudowa instalacji systemu sygnalizacji pożaru szpitala powiatowego w Pińczowie”

Sortuj według daty modyfikacji Modyfikował Sortuj według daty publikacji OpublikowałAkcja

Powrót