PROTOKÓŁ NR XXIV/2005

Wersja do druku

PROTOKÓŁ NR XXIV/2005

z sesji Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 28 kwietnia 2005 roku

Obrady sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.915.

Na stan 17 radnych obecnych 13.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 5. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego na terenie powiatu pińczowskiego oraz określenie kierunków działania w tym zakresie:

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2004 rok oraz udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu:

 1. Informacja z realizacji programu “Bezpieczny Powiat Pińczowski”:

 1. Sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
 2. Podjęcie uchwał:

 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 3. Zakończenie obrad.

 

NA SESJI PODJĘTE ZOSTAŁY NASTĘPUJĄCE UCHWAŁY (uchwały do wglądu w odrębnym katalogu):

 

 Przewodniczący

Rady Powiatu

mgr Zbigniew Kierkowski


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2386

Wprowadził(a) do systemu: Wioletta Usnarska, data: 2005-05-18 11:10:49
Opublikował(a): Wioletta Usnarska, data publikacji: 2005-05-18 11:14:17
Ostatnia zmiana: Michał Oleksy, data: 2009-11-04 14:39:07
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony