Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach znak KR.ZUZ.1.4210.37.2022.MG z dn. 14.04.2022r.

2022-04-24 20:43:13 Informacje o środowisku

- więcej»

Obwieszczenie Dyrektora Zlewni w Kielcach z dnia 31.03.2022 roku

2022-04-11 10:48:07 Informacje o środowisku

- więcej»

Obwieszczenie_2022

2022-03-31 11:43:59 Informacje o środowisku

- więcej»

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.02.2022r. znak GM-DOK-3.7700.169.2021.MM

2022-03-12 21:14:53 Informacje o środowisku

- więcej»

Instalacja wytwarzająca PEM pn.PIN4450A, w miejscowości Marzęcin, działka 286/1, gmina Pińczów, powiat pińczowski

2022-03-06 19:14:29 Informacje o środowisku

- więcej»

Obwieszczenie Dyrektora ZZ w Kielcach z dn.31.01.2022 znak KR.ZUZ.1.4210.140.2021.AM

2022-02-16 10:22:25 Informacje o środowisku

- więcej»

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o nowym terminie załatwienia sprawy znak: GM-DOK-3.7700.217.2021.EP, ID:482446 z dnia 21.01.2022r.

2022-01-31 14:42:38 Informacje o środowisku

- więcej»

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach z dnia 28.12.2021r. znak:KR.ZUZ.1.4210.96.2021.IM

2022-01-04 14:52:12 Informacje o środowisku

- więcej»

Obwieszczenie listopad 2021

2021-11-30 08:50:35 Informacje o środowisku

- więcej»

Obwieszczenie Dyrektora ZZ w Kielcach z dnia 12.11.2021r. o wszczęciu postępowania znak: KR.ZUZ.1.4210.140.2021.AM

2021-11-18 20:26:50 Informacje o środowisku

- więcej»