Zgłoszenie budowy z art. 29 ust. 3pkt. 3 lit. d AB.VI.6743.1.69.2022

2022-10-03 10:48:15 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy instalacji gazowej (wewnętrznej i zewnętrznej) na potrzeby budynku mieszkalnego więcej»

Zgłoszenie robót budowlanych AB.VI6743.1.67.2021 z art. 29 ust. 3 pkt 3 d

2022-10-03 09:02:03 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy instalacji gazowej wewnętrznej i zewnętrznej) na potrzeby budynku mieszkalnego więcej»

Zgłoszenie robót budowlanych AB.VI.6743.1.65.2022 z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d

2022-10-03 08:34:24 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy instalacji gazowej (wewnętrznej i zewnętrznej) oraz instalacji zbiornikowej gazu LPG na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego więcej»

Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia z art.29 ust.1 pkt.2e - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

2022-09-30 14:28:30 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem w Pińczowie, przy ul. 3 Maja. więcej»

Zgłoszenie robót budowlanych AB.VI.6743.1.66.2022 z art.29 ust.3 pkt3 lit.d P. Joanna Ćwieluch-Iwan

2022-09-27 08:36:21 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. więcej»

Zgłoszenie robót budowlanych AB.VI.6743.1.64.2022 z art.29 ust.3 pkt3 lit.d P. Ryszard Brzozowski

2022-09-21 08:34:14 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym więcej»

Zgłoszenie robót budowlanych AB.VI.6743.1.61.2022 z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d

2022-09-05 11:22:25 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na potrzeby budynku mieszkalnego, Chroberz , działka nr ewid. 1206 więcej»

Obwieszczenie o wydanej decyzji zmieniajacej

2022-09-02 08:56:23 Wydział Budownictwa

Starosta Pińczowski zawiadamia więcej»

Obwieszczenie dotyczące realizacji inwestycji drogowej AB.VI.6740.D.1.2021

2022-08-25 15:13:22 Wydział Budownictwa

Zawiadamia się.... więcej»

Zgłoszenie z art. 29 ust.1 pkt.2a- Inwestor Rondo Park Sp. z o.o.

2022-08-18 11:02:26 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy odcinka elektroenergetycznej napowietrznej sieci niskiego napięcia 0,4kV więcej»