Zgłoszenie robót budowlanych z art.29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.1.80.2021 - P. Zdzisław Wróbel

2021-11-26 14:06:00 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym więcej»

Zgłoszenie robót budowlanych z art.29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.1.78.2021 - P. Tadeusz Romaniec

2021-11-26 14:02:10 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. więcej»

Zgłoszenie robót budowlanych AB.VI6743.1.77.2020 z art. 29 ust. 3 pkt 3 d - Katarzyna Powęska

2021-11-16 08:31:41 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym więcej»

Zgłoszenie robót budowlanych z art.29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.1.76.2021 - P. Justyna Talaska

2021-11-12 14:47:20 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. więcej»

Zgłoszenie robót budowlanych AB.VI6743.1.75.2020 z art. 29 ust. 3 pkt 3 d - Paweł Kasza

2021-11-04 11:26:23 Wydział Budownictwa

Budowa instalacji zbiornikowej gazu wraz z wewnętrzną instalacją gazową. więcej»

Zgłoszenie robót budowlanych z art.29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.1.73.2021 - Gmina Złota

2021-11-04 11:09:06 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w budynku Ośrodka Zdrowia w Chrobrzu. więcej»

Obwieszczenie

2021-11-03 12:05:12 Wydział Budownictwa

Obwieszczenie Starosty Pińczowskiego o wydanej decyzji na realizację inwestycji drogowej AB.VI.6740.D.2.2021 więcej»

Zgłoszenie robót budowlanych z art.29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.1.74.2021 - Gmina Złota

2021-11-03 08:54:04 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w budynku "Domu Ludowego" w Chrobrzu. więcej»

Zgłoszenie robót budowlanych z art.29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.1.72.2021 - P.Agnieszka Majko

2021-11-02 09:03:18 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. więcej»

Zgłoszenie robót budowlanych z art.29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.1.70.2021 - P.Anna Noszczyk

2021-10-27 14:26:12 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym więcej»