Zgłoszenie robót budowlanych z art.29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.1.41.2021 - Pani Iwona Łukasik

2021-08-03 15:22:38 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na potrzeby budynku mieszkalnego więcej»

Zgłoszenie robót budowlanych z art.29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.1.39.2021 - Państwo Antonina i Adam Wójcik

2021-08-03 15:02:14 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym więcej»

Zgłoszenie robót budowlanych z art.29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.1.37.2021 - Pan Ryszard Nawrot

2021-08-03 14:50:22 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego więcej»

Zgłoszenie z art.29 ust.3 pkt1 lit.a) - Nr AB.VI.6743.1.40.2021 - PP. Monika i Janusz Gil

2021-08-03 14:43:34 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego więcej»

Zgłoszenie robót budowlanych z art.29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.1.38.2021 - Pan Jacek Zarański

2021-08-02 14:14:31 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym więcej»

Zgłoszenie budowy nr AB.VI.6743.1.35.2021 z art.29 ust.1 pkt 2e - Polska Spółka Gazownictwa

2021-07-29 12:35:13 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia w ul. Ogrodowej w Pińczowie więcej»

Zgłoszenie robót budowlanych z art.29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.1.36.2021 - Pan Piotr Liberek

2021-07-28 14:43:05 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym więcej»

Zgłoszenie robót budowlanych z art.29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.1.34.2021 - Pani Ewa Cepak k

2021-07-28 14:40:08 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym więcej»

Zgłoszenie robót budowlanych z art.29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.1.33.2021 - P.Waldemar Warda

2021-07-26 07:31:25 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym więcej»

Zgłoszenie budowy nr AB.VI.6743.1.32.2021 z art.29 ust.1 pkt 2e - Polska Spółka Gazownictwa

2021-07-16 11:41:50 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia więcej»