Zgłoszenie robót budowlanych AB.VI.6743.1.5.2023 z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d

2023-01-30 15:19:13 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy instalacji gazowej (wewnętrznej i zewnętrznej) na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego więcej»

Informacja z art.34a Prawa budowlanego dot. realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie łączności publicznej

2023-01-30 11:11:49 Wydział Budownictwa

Informacja z art.34a Prawa budowlanego dot. realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie łączności publicznej więcej»

Zgłoszenie robót budowlanych z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d - AB.VI.6743.1.6.2023

2023-01-25 13:30:26 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego w Pińczowie przy ul. Polnej 22 więcej»

Zgłoszenie Nr AB.VI.6743.1.4.2023 budowy gazociągu średniego ciśnienia z art.29 ust.1 pkt.2e - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

2023-01-20 14:14:38 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Pasturka więcej»

Zgłoszenie budowy instalacji gazowej dla budynku Zespołu Szkół nr 1 w Pińczowie

2023-01-17 08:37:39 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt. 3 lit d, NR AB.VI.6743.1.3.2023 więcej»

Zgłoszenie Nr AB.VI.6743.1.2.2023 budowy gazociągu średniego ciśnienia z art.29 ust.1 pkt.2e - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

2023-01-13 13:02:40 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Leszcze więcej»

Obwieszczenie w sprawie realizacji inwestycji drogowej

2023-01-10 09:13:58 Wydział Budownictwa

Obwieszczenie Starosty Pińczowskiego z dnia 10 stycznia 2023 roku o złożonym odwołaniu od decyzji w sprawie realizacji inwestycji drogowej - ulicy Grodziskowej w Pińczowie więcej»

Informacja z art.34a Prawa budowlanego dot. realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie łączności publicznej

2023-01-04 14:51:16 Wydział Budownictwa

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej więcej»

Zgłoszenie robót budowlanych z art.29 ust.3 pkt 3 lit.d - AB.VI.6743.1.96.2022

2022-12-30 12:24:44 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Pińczowie przy ul.Kościuszki 4a więcej»

Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia z art. 29 ust.1 pkt.2 lit e

2022-12-27 14:22:32 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie AB.VI.6743.1.95.2022 więcej»