Zgłoszenie Nr AB.VI.6743.1.89.2023 z art.29 ust.3 pkt3 lit.d ustawy Prawo Budowlane - A. Maniara

2023-11-29 13:47:31 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym. więcej»

Zgłoszenie Nr AB.VI.6743.1.90.2023 z art. 29 ust. 3 pkt. 3 lit. d - P. M.Mikurda

2023-11-29 08:48:22 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym więcej»

Zgłoszenie Nr AB.VI.6743.1.88.2023 z art.29 ust.1 pkt.2 lit.b i lit.c - Wodociągi Pińczowskie Sp. z o.o.

2023-11-20 10:05:00 Wydział Budownictwa

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Pińczowie na obrębie 0009. więcej»

Zgłoszenie Nr AB.VI.6743.1.87.2023 z art.29 ust.3 pkt3 lit.d ustawy Prawo Budowlane - U.Rusińska

2023-11-07 14:52:12 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Krzyżanowicach Dolnych więcej»

Zgłoszenie Nr AB.VI.6743.1.85.2023 z art.29 ust.3 pkt3 lit.d ustawy Prawo Budowlane - E. Słomian

2023-10-25 12:25:40 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. więcej»

Zgłoszenie Nr AB.VI.6743.1.83.2023 z art. 29 ust. 3 pkt. 3 lit. d - P. M.Napora

2023-10-19 12:05:11 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym Pasturce, na działce nr ewid. 282 więcej»

Zgłoszenie Nr AB.VI.6743.1.84.2023 z art.29 ust.3 pkt3 lit.d ustawy Prawo Budowlane - Z.Kędra

2023-10-19 08:12:32 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. więcej»

Zgłoszenie Nr AB.VI.6743.1.82.2023 z art.29 ust.3 pkt3 lit.d ustawy Prawo Budowlane - E. Pruś

2023-10-13 14:54:22 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. więcej»

Zgłoszenie Nr AB.VI.6743.1.80.2023 z art.29 ust.3 pkt3 lit.d ustawy Prawo Budowlane - E.Stuchlik

2023-10-13 14:50:41 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. więcej»

Zgłoszenie Nr AB.VI.6743.1.81.2023 z art. 29 ust. 3 pkt. 3 lit. d - P. J. Ciesielska

2023-10-11 10:15:52 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym oraz instalacji zbiornikowej gazu z pojedynczym naziemnym zbiornikiem gazu o pojemności 2700l w Pasturce, na działce nr ewid. 666 więcej»