2022

Wersja do druku

2022


Załączone pliki:

UZP-363-2021
(UZP-363-2022.pdf - 328.78 KB) Data publikacji: 2022-05-19 09:52:40 Redaktor: Edyta Zych

Opis: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego będącego własnością Powiatu Pińczowskiego

UZP-364-2022
(UZP-364-2022.pdf - 23106.953 KB) Data publikacji: 2022-05-19 09:54:43 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przekazania podległym jednostkom organizacyjnym Powiatu informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2022 rok

UZP-365-2022
(UZP-365-2022.pdf - 377.03 KB) Data publikacji: 2022-05-19 09:57:24 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

UZP-366-2022
(UZP-366-2022.pdf - 400.062 KB) Data publikacji: 2022-05-19 09:59:04 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

UZP-367-2022
(UZP-367-2022.pdf - 455.403 KB) Data publikacji: 2022-05-19 10:00:37 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wskazania członków Zarządu Powiatu Pińczowskiego do dokonania czynności prawnych polegających na udzieleniu pożyczki krótkoterminowej w roku budżetowym 2022 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowicach

UZP-368-2022
(UZP-368-2022.pdf - 597.315 KB) Data publikacji: 2022-05-19 10:01:56 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian do planu finansowego dla rachunku, na którym gromadzone są środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

UZP-369-2022
(UZP-369-2022.pdf - 416.258 KB) Data publikacji: 2022-05-19 10:04:29 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wskazania członków Zarządu Powiatu Pińczowskiego do dokonania czynności prawnych polegających na udzieleniu pożyczki krótkoterminowej w roku budżetowym 2022 dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UZP-370-2022
(UZP-370-2022.pdf - 378.573 KB) Data publikacji: 2022-05-19 10:06:00 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody powiatowej jednostce organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w użyczenie

UZP-371-2022
(UZP-371-2022.pdf - 1557.031 KB) Data publikacji: 2022-05-19 10:07:08 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

UZP-372-2022
(UZP-372-2022.pdf - 602.076 KB) Data publikacji: 2022-05-19 10:09:09 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian do planu finansowego dla rachunku, na którym gromadzone są środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

UZP-373-2022
(UZP-373-2022.pdf - 507.08 KB) Data publikacji: 2022-05-19 10:11:00 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie upoważnienia własnej jednostki organizacyjnej – Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie do przygotowania, przeprowadzenia, udzielenia i rozliczenia zamówień związanych z realizacją zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, których wnioskodawcą jest Powiat Pińczowski

UZP-374-2022
(UZP-374-2022.pdf - 397.068 KB) Data publikacji: 2022-05-19 10:12:19 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej

UZP-375-2022
(UZP-375-2022.pdf - 382.985 KB) Data publikacji: 2022-05-19 10:13:59 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania dyrektora Powiatowego Ośrodka Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Pińczowie

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 35

Wprowadził(a) do systemu: Edyta Zych, data: 2022-05-19 09:47:32
Opublikował(a): Edyta Zych, data publikacji: 2022-05-19 09:48:08
Ostatnia zmiana: Edyta Zych, data: 2022-05-19 09:52:40
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony