PROTOKÓŁ NR XXXI/2005

Wersja do druku

PROTOKÓŁ NR XXXI/2005

z sesji Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 29 grudnia 2005 roku

Obrady sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.915.

Listy obecności w załączeniu.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 5. Informacja z działalności Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie.

 1. Uchwalenie planu pracy Rady Powiatu na I półrocze 2006 roku.
 2. Uchwalenie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na I półrocze 2006 roku:

 1. Zatwierdzenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2006 roku.
 2. Podjęcie uchwał:

 1. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych radnych Rady Powiatu za
  2004 rok.
 2. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 5. Zakończenie obrad.

NA SESJI PODJĘTE ZOSTAŁY NASTĘPUJĄCE UCHWAŁY (uchwały do wglądu
w odrębnym katalogu):

Przewodniczący

Rady Powiatu

mgr Zbigniew Kierkowski


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2146

Wprowadził(a) do systemu: Wioletta Usnarska, data: 2006-03-03 10:42:50
Opublikował(a): Wioletta Usnarska, data publikacji: 2006-03-03 10:44:10
Ostatnia zmiana: Wioletta Usnarska, data: 2006-03-03 10:44:10
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony