PROTOKÓŁ NR XLII/2010

Wersja do druku

PROTOKÓŁ NR XLII/2010

z sesji Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 28 września 2010 roku

 

Obrady sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz. 910.

Lista obecności radnych oraz zaproszonych gości w załączeniu do protokołu.

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.    Przyjęcie porządku dziennego obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.    Podjęcie uchwał:

-     w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu na realizację przebudowy dróg powiatowych realizowanych w ramach Programu Wieloletniego
pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” III Edycja z udziałem środków z budżetu państwa,

-        w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu na realizację przebudowy dróg powiatowych realizowanych w ramach Programu Wieloletniego
pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” III Edycja z udziałem środków z budżetu państwa.

5.      Interpelacje i zapytania radnych.

6.      Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

7.      Zakończenie obrad.

 

                                                           PRZEWODNICZĄCY

                                                           RADY POWIATU

 

                                                           Zbigniew Kierkowski

 

 

Na sesji Rada Powiat podjęła uchwały:

- w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu na realizację przebudowy dróg powiatowych realizowanych w ramach Programu Wieloletniego
pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” III Edycja z udziałem środków z budżetu państwa,

-        w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu na realizację przebudowy dróg powiatowych realizowanych w ramach Programu Wieloletniego
pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” III Edycja z udziałem środków z budżetu państwa,

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej,

- w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1554

Wprowadził(a) do systemu: Monika Budera, data: 2010-10-15 12:54:13
Opublikował(a): Monika Budera, data publikacji: 2010-10-15 12:55:50
Ostatnia zmiana: Grzegorz Mitka, data: 2013-12-09 10:56:49
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony