Wersja do druku

Opublikowano: 2019-11-27 09:32:27

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Wykonanie, dostawa i montaż 2-ch tablic informacyjnych/pamiątkowych dla projektu „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źró-deł energii obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej – szpitala powiatowego w Pińczowie”

Wynik postepowania:

Pińczów,  dnia 27.11.2019r. 

PiPR.IV.041.7.16.9.2017                  

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Powiat Pińczowski - Starostwo Powiatowe w Pińczowie, ul. Zacisze 5  informuje, że w terminie do dnia 26 listopada 2019 roku do godz. 12:00 w postepowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie, dostawę i montaż 2-ch tablic informacyjnych/pamiątkowych dla projektu Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej – szpitala powiatowego w Pińczowie współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III – Efektywna i zielona energia, Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, wpłynęły 2 oferty:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

1

Agencja Reklamowo-Marketingowa

Sylwiusz Gruś

Ul. Wilcza 8/1

56-120 Brzeg Dl.

1107,00zł

2

Studio Reklamy DIGIDION sp. z o. o.

Ul. Armii Krajowej 67

40-671 Katowice

1190,64zł

Monika Strojna
inspektor ds. inwestycji

Informacja umieszczona:

1.        Tablica informacyjna urzędu – starostwa

2.        Strona BIP urzędu - przetargi

 

Pińczów,  dnia 27.11.2019r. 

PiPR.IV.041.7.16.9.2017                  

WYNIK POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Powiat Pińczowski - Starostwo Powiatowe w Pińczowie, ul. Zacisze 5  informuje, że w terminie do dnia 26 listopada 2019 roku do godz. 12:00 w postepowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie, dostawę i montaż 2-ch tablic informacyjnych/pamiątkowych dla projektu Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej – szpitala powiatowego w Pińczowie współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III – Efektywna i zielona energia, Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, wpłynęły 2 oferty:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

Kryterium:

(cena=100%)

1

Agencja Reklamowo-Marketingowa

Sylwiusz Gruś

Ul. Wilcza 8/1

56-120 Brzeg Dl.

1107,00zł

100,00%

2

Studio Reklamy DIGIDION sp. z o. o.

Ul. Armii Krajowej 67

40-671 Katowice

1190,64zł

92,98%

Zamawiający do realizacji zamówienia publicznego wybrał ofertę nr 1 - firmy: Agencja Reklamowo-Marketingowa, Sylwiusz Gruś, Ul. Wilcza 8/1 , 56-120 Brzeg Dl. za cenę 1107,00zł brutto.

Oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w zapytaniu ofertowym i jest najkorzystniejsza.

Wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy.

Zbigniew Kierkowski
Starosta Pińczowski

 

Informacja o wyniku umieszczona:

1.        Tablica informacyjna urzędu – starostwa

2.        Strona BIP urzędu – przetargi

3.        Przesłana do Wykonawców na adresy  e-mail

 

 
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1148
Wprowadził do systemu: Monika Strojna, data: 2019-11-18 11:40:04
Opublikował: Monika Strojna, data publikacji: 2019-11-18 11:42:33
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu