Wersja do druku

Opublikowano: 2020-03-01 15:30:10

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
WYKONANIE FUNKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH PROJEKTU „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII OBIEKTÓW ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ – SZPITALA POWIATOWEGO W PIŃCZOWIE”

Wynik postepowania:

Pińczów, dnia 28 lutego 2020 roku

 

PiPR.IV.041.7.16.15.2017

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH

 

Powiat Pińczowski  z siedzibą w Pińczowie,  ul. Zacisze 5   28-400 Pińczów zwany dalej Zamawiającym  informuje , ze w dniu 22 lutego  2020 roku odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu no zamówienie publiczne prowadzone w trybie Zarządzenia Starosty Pińczowskiego nr 8.2014 roku z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Pińczowie, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000euro.

 na wykonanie usługi obejmującej pełnienie funkcji  nadzoru inwestorskiego  nad realizacją robót budowlanych w ramach projektu  „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów zespołu opieki zdrowotnej – szpitala powiatowego w Pińczowie”

 

W postepowaniu wpłynęły  3 oferty, spełniające wymagania Zamawiającego.

 

Zamawiający na podstawie kryterium oceny ofert wskazanych w Zaproszeniu wyłonił Wykonawcę tj.:

 

 

Nr oferty

 

Nazwa adres Wykonawcy

 

 

Ilość punktów

 

Cena brutto

2

KNK BUDOWNICTWO Zbigniew Gajos

ul. Zagórska 171 25-346 Kielce 

 

100

 

54 200,00

 

Ocena ofert pozostałych przedstawia się następująco:

 

Nr oferty

 

Nazwa adres Wykonawcy

 

 

Ilość punktów

 

Cena brutto

1

Zakład obsługi Inwestycyjnej EKO INWEST Krystyna Wiorek  ul. W. Witosa 103B/47;    25-561 Kielce   

 

90,67

 

59 778,00

3

 Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA -PROJEKT

ul. ul. Kielecka 37 Piotrkowice ; 26-020 Chmielnik

 

45,47

 

119 187,00

 

 

Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1207
Wprowadził do systemu: Monika Strojna, data: 2020-02-12 10:35:48
Opublikował: Monika Strojna, data publikacji: 2020-02-12 10:42:51
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu