Wersja do druku

Opublikowano: 2021-11-22 13:46:11

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem OZE budynku KPPSP w Pińczowie.

Wynik postepowania:

Pińczów 24 listopada 2021

Wykonawcy

Uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne
na:
„Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem OZE budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie”


Zamówienie publiczne na: „Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem OZE budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie”

 

Zamawiający, Powiat Pińczowski/Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie unieważnia postępowanie z uwagi iż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę , którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – art.255 pkt. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598)

 

 

 

 

Pińczów 5 listopada 2021 roku

 

Wykonawcy

Uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne
na:
„Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem OZE budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie”

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Zamówienie publiczne na: „Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem OZE budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie”

 

Zamawiający, Powiat Pińczowski/Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie, działając na mocy ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą PZP, zawiadamia, że:

1.        otwarcie ofert odbyło się w dniu 05.11.2021r godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym Pińczowie

2.        do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

 

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Cena brutto

Rękojmia

Uwagi

1

P.P.H.U.”KAROCEZA”, Konary 42, 27-640 Klimontów

1 780 000,00

5 lat

-

 

Monika Strojna  

przewodnicząca Komisji Przetargowej

 

 
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 606
Wprowadził do systemu: Monika Strojna, data: 2021-11-04 07:59:45
Opublikował: Monika Strojna, data publikacji: 2021-11-04 08:13:37
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu