Archiwum przetargów

Opublikowany: 2022-09-06 15:20:44
Wygasł: 2022-09-21

Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem OZE budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie

Opublikowany: 2022-09-06 12:29:01
Wygasł: 2022-09-14

Dostawa bazy danych BDOT500 dla jednostki ewidencyjnej: 260804_4. Pińczów oraz harmonizacja baz EGIB, BDOT500 i GESUT

Opublikowany: 2022-09-06 11:28:30
Wygasł: 2022-10-31

ZOZ/ZP/4/09/2022. Ogłoszenie o zamówieniu zakup i dostawa sterylizatora parowego i sterylizatora plazmowego. ZOZ w Pińczowie

Opublikowany: 2022-09-02 12:03:12
Wygasł: 2022-09-09

WYKONANIE INSTALACJI SOLARNEJ DLA POTRZEB ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ – SZPITAL POWIATOWY W PIŃCZOWIE

Opublikowany: 2022-08-29 21:03:14
Wygasł: 2022-09-27

WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY POWIATU PIŃCZOWSKIEGO I JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Opublikowany: 2022-08-18 08:21:27
Wygasł: 2022-09-12

Zdrowe Ponidzie - zwiększenie dostępności infrastruktury społecznej - medycznej dla mieszkańców

Opublikowany: 2022-08-12 10:29:43
Wygasł: 2022-08-23

„Dostawa bazy danych BDOT500 dla jednostki ewidencyjnej: 260804_4. Pińczów oraz harmonizacja baz EGIB, BDOT500 i GESUT”

Opublikowany: 2022-07-20 08:47:34
Wygasł: 2022-08-04

Termomodernizacja części administracyjno-dydaktyczno-socjalnej zespołu warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie

Opublikowany: 2022-06-22 09:40:45
Wygasł: 2022-07-07

Termomodernizacja struktury zewnetrznej czesci administracyjno-dydaktyczno-socjalnej zespolu warsztatow szkolnych Zespolu Szkol Zawodowych w Pinczowie

Opublikowany: 2022-06-14 13:42:54
Wygasł: 2022-06-30

ZOZ/ZO/11/06/2022. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawy materiałów biurowych na potrzeby ZOZ w Pińczowie. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

Opublikowany: 2022-06-14 09:51:24
Wygasł: 2022-06-30

ZOZ/P/1/06/2022. Ogłoszenie o przetargu na Dzierżawę powierzchni 9,4 m2 (z pomieszczeniami pomocniczymi tj. składzik porządkowy i sanitariat) zlokalizowanej w budynku szpitala na poziomie niski parter-hol windowy z przeznaczeniem na kiosk spożywczo-przemysłowy. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

Opublikowany: 2022-06-08 12:56:30
Wygasł: 2022-07-31

ZOZ/ZP/3/06/2022. Ogłoszenie o zamówieniu usługa całodobowej, codziennej konserwacji, obsługi i naprawy instalacji elektrycznej, instalacji CO, CW, wod-kan, kotłowni gazowej, wentylacji i klimatyzacji, gazów medycznych, sieci wodociągowej i hydrantowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w obiektach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie przy ul. Armii Krajowej 22.

Opublikowany: 2022-06-08 09:29:56
Wygasł: 2022-06-30

ZOZ/ZO/9/06/2022. ZAPYTANIE OFERTOWE przebudowa poziomu kanalizacji sanitarnej żeliwnej na PVC. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE.

Opublikowany: 2022-06-08 08:23:02
Wygasł: 2022-06-30

ZOZ/ZO/10/06/2022. Zapytanie ofertowe zakup i dostawy środków czystości. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

Opublikowany: 2022-06-06 07:38:26
Wygasł: 2022-07-31

ZOZ/KO/2/06/2022. ZOZ w Pińczowie na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2022.633 t.j.) ogłasza konkurs ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów w ramach lecznictwa stacjonarnego n/w oddziałów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie: - Oddział Chirurgiczny Ogólny

Opublikowany: 2022-06-03 10:44:05
Wygasł: 2022-07-01

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ POWIATU PIŃCZOWSKIEGO Numer referencyjny: ORiSO.I.272.4.2022

Opublikowany: 2022-05-25 14:45:05
Wygasł: 2022-06-09

Termomodernizacja struktury zewnętrznej części administracyjno-dydaktyczno-socjalnej zespołu warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie

Opublikowany: 2022-05-13 07:57:23
Wygasł: 2022-06-30

ZOZ/KO/1/05/2022. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2022.633 t.j.) ogłasza konkurs ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów w ramach lecznictwa stacjonarnego n/w oddziałów/poradni/pracowni/ZOL Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

Opublikowany: 2022-04-28 09:08:30
Wygasł: 2022-05-31

ZOZ/ZP/2/04/2022. Ogłoszenie o zamówieniu usługa wywozu odpadów komunalnych. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

Opublikowany: 2022-04-21 21:59:03
Wygasł: 2022-05-06

Modernizacja osnowy wysokościowej 3 klasy na terenie Powiatu Pińczowskiego, etap II - realizacja projektu technicznego modernizacji


znalezionych: 1270 na 64 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>