Zawiadomienie

2023-11-29 15:03:26 Informacje o środowisku

Zawiadamia się,

Zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie, zamieszczono, wniosek Gminy Działoszyce w sprawie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w Iżykowicach, na działkach nr ewid. 210, 131, 155, 163, 204 oraz Niewiatrowicach, na działkach nr ewid. 7, 67, 8/3 i 8/2.

Zobacz również: