Koordynator ds. dostępnościDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2021-02-11 20:38:04

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art.59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1062) w Starostwie Powiatowym w Pińczowie wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności.

 

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • monitorowanie działalności Urzędu  w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Kontakt:

Koordynator ds. dostępności w Starostwie Powiatowym w Pińczowie

Anna Wleciał - pracownik Starostwa Powiatowego w Pińczowie

ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów

tel. /41/ 3576001

 

Załączone pliki:

Wniosek o zapewnienie dostępności
(Wniosek_o_zapewnienie_dostepnosci.pdf - 407.455 KB) Data publikacji: 2021-02-11 20:27:42 Redaktor: Dorota Frączek

Opis: -

Wniosek o zapewnienie dostępności - formularz
(Wniosek_o_zapewnienie_dostepnosci_formularz.docx - 14.112 KB) Data publikacji: 2021-02-11 20:28:55 Redaktor: Dorota Frączek
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Pińczowie na lata 2020 - 2021
(Plan_dzialania_na_rzecz_poprawy_zapewnienia_dostepnosci_osobom_ze_szczegolnymi_potrzebami.pdf - 858.586 KB) Data publikacji: 2021-02-11 20:31:06 Redaktor: Dorota Frączek
raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
(Raport_o_stanie_zapewnienia_dostepnosci_podmiotu-publicznego.pdf - 1257.893 KB) Data publikacji: 2021-02-11 20:32:05 Redaktor: Dorota Frączek
Powrót