Wersja do druku

Zamawiający:

Powiat Pińczowski

Adres:
ul. Zacisze 5
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 041-3576001, fax. 041-3576007
E-mail:starostwo@pinczow.pl
Strona www: www.pinczow.pl

Numer ID: 1294

Data publikacji:
2022-09-14 12:23:46

Przedmiot: Dostawa bazy danych BDOT500 dla jednostki ewidencyjnej: 260804_4. Pińczów oraz harmonizacja baz EGIB, BDOT500 i
GESUT III

Treść przetargu:

Treść przetargu w załącznikach


  Pińczów, 15.09.2022r.

Informacja dot. kwoty przeznaczonej na realizację

zamówienia publicznego pn.

„Dostawa bazy danych BDOT500 dla jednostki ewidencyjnej: 260804_4. Pińczów

oraz harmonizacja baz EGIB, BDOT500 i GESUT III”

Zamawiający przeznacza kwotę 135.000,00 zł brutto 

 


 

Pińczów, 16.09.2022r.

PiPR.IV.0272.08.2022

Dot. Dostawa bazy danych BDOT500 dla jednostki ewidencyjnej : 260804_4. Pińczów oraz harmonizacja baz EGIB , BDOT500 i GESUT  III

 

Wyjaśnienia/Zmiany

              W dniu 16.09.2022 wprowadzono dwie zmiany do „załącznika nr 4 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia III” oraz do „załącznika nr 1 do projektu umowy Opis przedmiotu zamówieniaIII” w postaci:

Rozdział I pkt. 2

Było:

Celem w ujęciu ogólnym jest :

¾    utworzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych  w skalach 1:500 – 1:5000 - BDOT500, o której mowa w art. 4 ust. 1b,1ba ustawy;

¾    utworzenie obiektowej bazy EGiB

¾    synchronizacja baz EGIB , BDOT500 oraz GESUT

Jest:

Celem w ujęciu ogólnym jest :

¾    utworzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych  w skalach 1:500 – 1:5000 - BDOT500, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt.12 ustawy ;

¾    utworzenie obiektowej bazy EGiB

¾    synchronizacja baz EGIB , BDOT500 oraz GESUT

 

Rozdział III pkt. 9:

Było:

Operaty techniczne PZGiK i inne materiały PZGiK, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, o ile nie zostaną przetworzone do postaci elektronicznej Wykonawca otrzyma od Zamawiającego na okres niezbędny do ich wykorzystania od Zamawiającego  lub otrzyma kopię tych dokumentów.

Jest:

Operaty techniczne PZGiK i inne materiały PZGiK, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma od Zamawiającego w formie elektronicznej (pliki PDF) na okres obowiązywania umowy.

 

W związku z zaistniałą sytuacją termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 23.09.2022 r. do godziny 09:00. Otwarcie ofert nastąpi 23.09.2022 r o godzinie 10:00.

 


 

Pińczów, dnia 23.09.2022r.

 

 

Zamawiający:

Powiat Pińczowski

28-400 Pińczów

ul. Zacisze 5

  

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Postępowanie nr:  PiPR.IV.0272.08.2022

Ogłoszenie nr: 2022/BZP 00347354/01 z dnia 2022-09-14

 

Dotyczy: Dostawa bazy danych BDOT500 dla jednostki ewidencyjnej: 260804_4. Pińczów oraz harmonizacja baz EGIB, BDOT500 i GESUT III”

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 23 września 2022 roku o godzinie 10:00 w Starostwie Powiatowym w Pińczowie.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

 

Numer ofert

Wykonawca

Cena/koszt

Rozszerzenie okresu gwarancji i rękojmi

1.

Geores Sp. Z O.O., ul. Targowa 3, 35-064 Rzeszów

102951,00 zł

73 m-ce

2.

OPGK Rzeszów Spółka Akcyjna, ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów

97723,50 zł

73 m-ce

3.

PAX Geodezja Sp. Z O.O., ul. Obornicka 330, Poznań – Stare Miasto 60-689

98791,00 zł

73 m-ce

4.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-kartograficzne Spółka z o.o., ul. Zwycięstwa 140, Koszalin

80672,00 zł

73 m-ce

5.

GCPS SP. Z O.O., ul. Bursaki 19A, 20-150 Lublin

116850,00 zł

72 m-ce

6.

INFOGEO Sp. Z O.O., ul. Rzemieślnicza 3, 42-504 Będzin

72939,00 zł

73 m-ce

7.

NATMAP Sp. Z o.o. ul. Św. Filipa 23 lok. 3, 31-150 Kraków

Oferta niepoprawnie zaszyfrowania – brak możliwości rozszyfrowania.

 

 

Kierownik zamawiającego

Zbigniew Kierkowski

 

 

 

Uwagi dodatkowe:
UWAGA!!!!

Wykonawcy, którzy złożyli wadium w formie pieniężnej do postepowania nr. PiPR.IV.272.4.2022 z dnia 06.09.2022 r. mogą za wnioskiem przenieść wadium na powtórne postępowanie z dnia 13.09.2022 r. nr PiPR.IV.0272.08.2022. Dla dopełnienia formalności należy do oferty dołączyć wniosek/oświadczenie o przeniesieniu wadium. Wniosek/oświadczenie należy przesłać skanem do dnia 19.09.2022r. do godziny 11:00 na adres mailowy: inwestycje@pinczow.pl, a oryginał dołączyć do oferty.

Przewodnicząca komisji
Paulina Mucha


Załączone pliki:


(SWZ - dostawa_obiektowej_bazy_BDOT500_oraz_synchronizacja_baz_EGIB_GESUT_BDOT500_dla_obszaru_jednostki_ewidencyjnej_Pinczow III.docx - 48.447 KB) Data publikacji: 2022-09-14 12:24:09 Redaktor: Monika Strojna

(Zalacznik_Nr_1_do_ projektu_umowy_Opis_przedmiotu_zamowienia III.docx - 72.459 KB) Data publikacji: 2022-09-14 12:24:23 Redaktor: Monika Strojna

(Zalacznik_Nr_1_do_SWZ_FORMULARZ_OFERT_geod III.docx - 30.69 KB) Data publikacji: 2022-09-14 12:25:04 Redaktor: Monika Strojna

(Zalacznik_Nr_2_do_SWZ_-Osw_o_spelnieniu_warunkow_udzialu_w_post III.docx - 31.534 KB) Data publikacji: 2022-09-14 12:25:20 Redaktor: Monika Strojna

(Zalacznik_Nr_2a_do_SWZ_-Osw_o_spelnieniu_warunkow_udzialu_w_post III.docx - 31.01 KB) Data publikacji: 2022-09-14 12:25:30 Redaktor: Monika Strojna

(Zalacznik_Nr_3_do_SWZ_-_Oswi_o_braku_podstaw_wykluczenia III.docx - 32.478 KB) Data publikacji: 2022-09-14 12:25:42 Redaktor: Monika Strojna

(Zalacznik_Nr_3a_do_SWZ_-_Osw_o_braku_podstaw_wykluczenia III.docx - 32.241 KB) Data publikacji: 2022-09-14 12:26:02 Redaktor: Monika Strojna

(Zalacznik_Nr_4_do_SWZ_Opis_przedmiotu_zamowienia. III.docx - 72.503 KB) Data publikacji: 2022-09-14 12:26:23 Redaktor: Monika Strojna

(Zalacznik_Nr_5_do_SWZ_ - projekt umowy_geod III.docx - 4572.352 KB) Data publikacji: 2022-09-14 12:26:57 Redaktor: Monika Strojna

(Zalacznik_Nr_6_do_SWZ_Osw_wykonawcow_wspolnie_ubiegaj_sie_o_zam_geod III.docx - 26.227 KB) Data publikacji: 2022-09-14 12:27:09 Redaktor: Monika Strojna

(Zalacznik_Nr_7_do_SWZ_-_Oswiadczenie_o_grupie_kapitalowej_geod III.docx - 27.795 KB) Data publikacji: 2022-09-14 12:27:20 Redaktor: Monika Strojna

(Zalacznik_Nr_8__do_SWZ_-_Wykaz_uslug_geod III.docx - 20.512 KB) Data publikacji: 2022-09-14 12:27:42 Redaktor: Monika Strojna

(Zalacznik_Nr_9_do_SWZ_-_Wykaz_osob_geod III.docx - 20.527 KB) Data publikacji: 2022-09-14 12:27:53 Redaktor: Monika Strojna

(ogłoszenie III..pdf - 124.81 KB) Data publikacji: 2022-09-14 12:30:27 Redaktor: Monika Strojna

(ogloszenie III..pdf - 124.81 KB) Data publikacji: 2022-09-15 08:41:05 Redaktor: Monika Strojna

(ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf - 39.728 KB) Data publikacji: 2022-09-16 14:20:21 Redaktor: Monika Strojna

(Zalacznik_Nr_1_do_ projektu_umowy_Opis_przedmiotu_zamowienia III tekst jednolity.docx - 72.526 KB) Data publikacji: 2022-09-16 14:20:43 Redaktor: Monika Strojna

(Zalacznik_Nr_4_do_SWZ_Opis_przedmiotu_zamowienia. III tekst jednolity.docx - 68.789 KB) Data publikacji: 2022-09-16 14:21:02 Redaktor: Monika Strojna

(informacja_z_otwarcia_ofert.docx - 16.788 KB) Data publikacji: 2022-09-23 11:46:03 Redaktor: Monika Strojna
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 238
Wprowadził do systemu: Monika Strojna, data: 2022-09-14 12:23:46
Opublikował: Monika Strojna, data publikacji: 2022-09-14 12:28:23
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu