Zgłoszenie Nr AB.VI.6743.1.18.2024 z art. 29 ust. 3 pkt. 3 lit. d - P. Piotr Brol

2024-04-12 13:56:22 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji zbiornikowej gazu

W dniu 09 kwietnia 2024 roku wpłynęło do tutejszego urzędu zgłoszenie Pana Piotra Brol, dotyczące zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym oraz instalacji zbiornikowej z pojedynczym naziemnym zbiornikiem o pojemności 2,700 l. Inwestycja przewidziana została do realizacji w Umianowicach, na działce nr ewid. 1083/1 i 1083/2

..........................................................................................................

Tutejszy organ nie znalazł podstaw do wniesienia sprzeciwu do planowanej inwestycji (zaświadczenie z dnia 25.04.2024r).

Zobacz również: