Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Starosty Pińczowskiego z dnia 29 marca 2021r.

2021-04-27 08:37:38 Zawiadomienia

Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Starosty Pińczowskiego z dnia 29 marca 2021r.

Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Starosty Pińczowskiego z dnia 29 marca 2021r.

 S21042207330.jpg

 S21042207340.jpg

 

Zobacz również: