Zgłoszenie robót budowlanych z art.29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.1.23.2022 - P.Zofia Adamczyk

2022-05-09 11:45:07 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym - P. Zofia Adamczyk

W dniu 29 kwietnia 2022 roku wpłynęło zgłoszenie Pani Zofii Adamczyk  dotyczące zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego w  Pińczowie, przy ul. Kluka, na działce nr ewid. 6

.................................................

Tutejszy organ nie znalazł podstaw dno wniesienia sprzeciwu do planowanej inwestycji .

Zobacz również: