Zgłoszenie budowy z art. 29 ust.1 pkt.2 lit a, AB.VI.6743.1.39.2022

2022-06-20 14:21:19 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy sieci kablowej 0,4 kV

W dniu 13 czerwca 2022 roku wpłynęło zgłoszenie PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Garbarskiej 21A dotyczące budowy sieci kablowej 0,4 kV, przyłącza ze złączem kablowo-pomiarowym oraz przebudową słupa w Dziekanowicach, na działce nr ewid. 159/2.

Zobacz również: