Zgłoszenie Nr AB.VI.6743.1.26.2023 z art.29 ust.3 pkt.3 lit.d ustawy Prawo Budowlane

2023-05-04 12:09:15 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Pińczowie przy ul. 1 Maja nr 1

W dniu 26 kwietnia 2023 roku wpłynęło do tutejszego Urzędu zgłoszenie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie, dotyczące zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Pińczowie, przy ul.1 Maja nr 1, na działce nr ewid.285/3, obręb 0005.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tutejszy organ nie znalazł podstaw do wniesienia sprzeciwu do planowanej inwestycji ( zaświadczenie z dnia 15.05.2023).

Zobacz również: