Zgłoszenie Nr AB.VI.6743.1.32.2023 z art.29 ust.3 pkt.3 lit.d ustawy Prawo Budowlane

2023-06-02 08:39:57 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Pińczowie przy ul.Polnej nr 90

W dniu 30 maja 2023 roku wpłynęło do tutejszego Urzędu zgłoszenie P. Krystyny Marzec, dotyczące zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Pińczowie przy ul. Polnej 90, obręb ewidencyjny 0014, na działce nr 125/2.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tutejszy organ nie znalazł podstaw do wniesienia sprzeciwu (zaświadczenie z dnia 07 czerwca 2023 roku)

Zobacz również: