Zgłoszenie Nr AB.VI.6743.1.11.2024 z art.29 ust.3 pkt3 lit.d ustawy Prawo Budowlane - B.Chanas

2024-03-25 08:27:58 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

W dniu 21 marca 2024 roku wpłynęło zgłoszenie Bożeny Chanas, dotyczące zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Pińczowie przy ul.Reduty Mławskiej, obręb ewid.0011, na działce numer 321.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tutejszy organ nie znalazł podstaw do wniesienia sprzeciwu do planowanej inwestycji (zaświadczenie z dnia 28.03.2024 roku).

Zobacz również: