Zgłoszenie Nr AB.VI.6743.1.14.2024 z art.29 ust.3 pkt3 lit.d ustawy Prawo Budowlane - S.Kurczab

2024-03-28 08:20:52 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

W dniu 26 marca 2024 roku wpłynęło zgłoszenie Sylwii Kurczab, dotyczące zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Złota, obręb ewid.0013, na działce numer 1123/1.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tutejszy organ nie znalazł podstaw do wniesienia sprzeciwu do planowanej inwestycji (zaświadczenie z dnia 04.04.2024 roku).

Zobacz również: