Zawiadomienie o wydanej decyzji

2015-05-14 08:28:22 Aktualności

Zawiadamia się

Zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie zamieszczona została decyzja o pozwoleniu na budowę stacji paliw nr 760 w Dziekanowicach, na działkach nr ewid. 96 i 97

Zobacz również: