I N F O R M A C J A

2019-11-28 11:24:20 Aktualności

na temat naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Pińczowski organizacjom pozarządowym w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2020.

Zarząd Powiatu Pińczowskiego informuje, iż w terminie do 25 listopada 2019 roku
do godz. 1530  nie wpłynęła żadna oferta na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w roku 2020 w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

 

Przewodniczący

Zarządu Powiatu w Pińczowie

Zbigniew Kierkowski

pobierz dokument 

Zobacz również: