Zgłoszenie budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19 - Gmina Pińczów

2020-01-16 15:12:25 Aktualności

Zgłoszenie budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego w Pińczowie.

W dniu  03 stycznia 2020 roku wpłynęło zgłoszenie Gminy Pińczów, dotyczące budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego w Pińczowie, na obrębie  13, na działkach nr ewid. 295/9, 295/123 i 299/3

................................................................................. 

 W dniu 24 stycznia 2020 roku upłynął termin upłynął termin do wniesienia sprzeciwu do robót budowlanych objętych w/w zgłoszeniem. W powyższym terminie tutejszy organ nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowych robót budowlanych.

Zobacz również: