Zgłoszenie Nr AB.VI.6743.1.4.2024 z art. 29 ust. 1 pkt. 2 lit. b i c Ustawy Prawo budowlane- Wodociągi Pińczowskie Sp. z o.o. Sp. z o.o.

2024-02-02 14:58:00 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kordeckiego w Pińczowie

W dniu 30 stycznia 2024 roku Spółka Wodociągi Pińczowskie Sp. z o.o. z siedzibą w Pińczowie, przy ul. Batalionów Chłopskich 160, złożyła zgłoszenie robót budowlanych  wraz z trzema egzemplarzami projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego) dotyczące budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Pińczowie, na obrębie 09, w ul. Kordeckiego, na działkach nr ewid. 86/3, 50/7, 28/1, 29/3, 66/10, 32/1 i 105/1.

.......................................................................

Tutejszy organ nie znalazł podstaw do wniesienia sprzeciwu do planowanej inwestycji (zaświadczenie z dnia 15 lutego 2024 roku).

Zobacz również: