Zgłoszenie Nr AB.VI.6743.1.3.2024 z art.29 ust.3 pkt3 lit.d ustawy Prawo Budowlane - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

2024-01-26 13:22:38 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

W dniu 25 stycznia 2024 roku wpłynęło zgłoszenie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie, dotyczące zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Pińczowie przy ul. Nowy Świat 12, obręb ewid.0005, na działkach numer 143/13 i 143/8.

Tutejszy organ nie znalazł podstaw do wniesienia sprzeciwu (zaświadczenie z dnia 12.02.2024r.)

Zobacz również: