Zgłoszenie Nr AB.VI.6743.1.5.2024 z art.29 ust.3 pkt3 lit.d ustawy Prawo Budowlane - A.Piwowarski

2024-02-15 12:16:06 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

W dniu 13 lutego 2024 roku wpłynęło zgłoszenie Andrzeja Piwowarskiego, dotyczące zamiaru budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym w Pińczowie przy ul. Witosa , obręb ewid.0002, na działkach numer 92/4 i 97.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tutejszy organ nie znalazł podstaw do wniesienia sprzeciwu do planowanej inwestycji (zaświadczenie z dnia 21.02.2024 roku).

Zobacz również: