Archiwum przetargów

Opublikowany: 2020-06-08 10:33:54
Wygasł: 2020-07-31

ZOZ/ZP/4/06/2020. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza przetarg na odbiór, transport i utylizacji odpadów medycznych.

Opublikowany: 2020-06-08 10:05:00
Wygasł: 2020-07-31

ZOZ/KO/4/06/2020. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza konkurs ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów w ramach lecznictwa stacjonarnego.

Opublikowany: 2020-06-08 09:42:35
Wygasł: 2020-07-31

ZOZ/ZP/3/06/2020. Ogłoszenie o zamówieniu „Dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowego aparatu RTG oraz aparatu USG dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie”.

Opublikowany: 2020-06-05 08:19:51
Wygasł: 2020-07-31

Nr sprawy: ZOZ/ZO/4/06/2020. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonywanie obowiązków konserwatora obsługi technicznej. ZOZ w Pińczowie

Opublikowany: 2020-05-28 10:39:40
Wygasł: 2020-06-30

ZOZ/ZO/3/05/2020. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Opublikowany: 2020-05-12 12:02:37
Wygasł: 2020-06-30

ZOZ/ZP/2/05/2020. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługa wywozu odpadów komunalnych. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

Opublikowany: 2020-05-08 12:21:53
Wygasł: 2020-06-30

nr sprawy: ZOZ/KO/3/05/2020. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów w ramach lecznictwa stacjonarnego n/w oddziałów szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie: - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Opublikowany: 2020-04-10 08:14:09
Wygasł: 2020-05-31

ZOZ/ZP/1/04/2020. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie zaprasza do składania ofert w przetargu na usługę wywozu odpadów komunalnych.

Opublikowany: 2020-03-23 13:03:41
Wygasł: 2020-04-30

ZOZ/ZO/2/03/2020. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, NIP 662-15-18-570, REGON 000304289 zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup i dostawę nici chirurgicznych.

Opublikowany: 2020-02-18 11:28:33
Wygasł: 2020-03-31

nr sprawy: ZOZ/KO/2/02/2020. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018.2190 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie anestezjologii do zabiegów planowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

Opublikowany: 2020-02-13 12:24:55
Wygasł: 2020-03-10

Nr sprawy: ZOZ/KO/1/02/2020. Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów zaprasza do udziału w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedur z zakresu chirurgii rekonstrukcyjnej i narządu ruchu możliwe do rozliczenia z katalogu świadczeń NFZ w ramach umowy jaką posiada Udzielający zamówienia z NFZ w Oddziale Chirurgii Ogólnej Udzielającego Zamówienia dla pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Opublikowany: 2020-02-12 10:42:51
Wygasł: 2020-02-28

WYKONANIE FUNKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH PROJEKTU „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII OBIEKTÓW ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ – SZPITALA POWIATOWEGO W PIŃCZOWIE”

Opublikowany: 2020-02-10 13:12:59
Wygasł: 2020-02-21

Wykonanie prac projektowych uszczegółowiających zakres planowanej przebudowy systemu wentylacji w budynkach A-B-C-D szpitala powiatowego w Pińczowie.

Opublikowany: 2020-01-10 12:10:59
Wygasł: 2020-01-31

PROCEDURA OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów

Opublikowany: 2020-01-10 11:02:12
Wygasł: 2020-02-28

NR SPRAWY: ZOZ/KONKURS/1/2019 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa ZOZ w Pińczowie przeprowadzanym na podstawie art. 49 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) i rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tj.Dz.U z 2018 poz 393)

Opublikowany: 2019-12-27 09:18:44
Wygasł: 2020-02-28

ZOZ/ZP/12/12/2019. Ogłoszenie o zamówieniu na „Żywienie pacjentów szpitala„. ZOZ w Pińczowie.

Opublikowany: 2019-12-24 08:19:17
Wygasł: 2020-02-06

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ-SZPITALA POWIATOWEGO W PIŃCZOWIE

Opublikowany: 2019-12-18 10:04:33
Wygasł: 2020-01-31

ZOZ/ZP/11/12/2019. ZOZ w Pińczowie. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego implantów do zabiegów ortopedycznych.

Opublikowany: 2019-12-12 11:27:57
Wygasł: 2020-01-31

ZOZ/KO/12/12/2019. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów ogłasza konkurs ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów w ramach lecznictwa stacjonarnego n/w oddziałów szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie: - Oddział Chirurgiczny.

Opublikowany: 2019-12-09 11:57:38
Wygasł: 2020-01-31

ZOZ/ZP/10/12/2019. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Modernizacja pomieszczeń serwerowni ZOZ w Pińczowie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (InPlaMed WŚ) realizowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020.


znalezionych: 1308 na 66 stronach
<<< poprzednia -   6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   - następna >>>