Archiwum przetargów

Opublikowany: 2019-12-09 11:57:38
Wygasł: 2020-01-31

ZOZ/ZP/10/12/2019. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Modernizacja pomieszczeń serwerowni ZOZ w Pińczowie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (InPlaMed WŚ) realizowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020.

Opublikowany: 2019-12-03 13:15:11
Wygasł: 2019-12-20

Dostawa tablic rejestracyjnych wszystkich wzorów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późniejszymi zmianami) z równoczesnym odbiorem od zamawiającego i utylizacją tablic wycofanych z użytku.

Opublikowany: 2019-11-27 09:05:24
Wygasł: 2019-12-31

ZOZ/ZO/14/11/2019. Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pińczowie, zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup i dostawę do siedziby zamawiającego środków czystości/chemii profesjonalnej.

Opublikowany: 2019-11-19 12:18:06
Wygasł: 2019-12-31

ZOZ/KO/11/11/2019. Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów zaprasza do udziału w konkursie ofert w zakresie wykonywania procedur z zakresu okulistyki (zabiegi zaćmy i witrektomii oraz zabiegi przeciwjaskrowe i inne z zakresu mikrochirurgii okulistycznej możliwe do rozliczenia z katalogu świadczeń NFZ w ramach umowy jaką posiada Udzielający zamówienia z NFZ) w Oddziale Okulistycznym Jednego Dnia Udzielającego Zamówienia dla pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Opublikowany: 2019-11-18 11:42:33
Wygasł: 2019-11-26

Wykonanie, dostawa i montaż 2-ch tablic informacyjnych/pamiątkowych dla projektu „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źró-deł energii obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej – szpitala powiatowego w Pińczowie”

Opublikowany: 2019-11-12 14:42:25
Wygasł: 2019-12-31

ZOZ/P/1/11/2019. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na: Dzierżawę powierzchni 9,4 m2 (z pomieszczeniami pomocniczymi tj. składzik porządkowy i sanitariat) zlokalizowanej w budynku szpitala na poziomie niski parter-hol windowy z przeznaczeniem na kiosk spożywczo-przemysłowy.

Opublikowany: 2019-11-12 11:11:22
Wygasł: 2019-12-31

ZOZ/ZP/9/11/2019. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza przetarg na Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego środków dezynfekcyjnych.

Opublikowany: 2019-11-12 10:42:52
Wygasł: 2019-12-31

ZOZ/ZP/8/11/2019. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza przetarg na Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów opatrunkowych.

Opublikowany: 2019-11-05 09:09:55
Wygasł: 2019-12-31

ZOZ/ZP/7/11/2019. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza przetarg na Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu jednorazowego użytku.

Opublikowany: 2019-10-28 09:42:32
Wygasł: 2019-12-31

ZOZ/ZP/6/10/2019. Dyrektor ZOZ w Pińczowie ogłasza przetarg na Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego leków do apteki szpitalnej. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Opublikowany: 2019-10-16 14:36:14
Wygasł: 2019-10-22

Świadczenie usługi przez Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w ramach realizacji Projektu „Uwierz w siebie-pomocna dłoń”

Opublikowany: 2019-10-15 14:24:40
Wygasł: 2019-12-31

ZOZ/ZP/4/10/2019. Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowego aparatu RTG oraz aparatu śródoperacyjnego z ramieniem C dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

Opublikowany: 2019-10-10 14:04:58
Wygasł: 2019-11-30

ZOZ/ZP/5/10/2019. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza przetarg na Modernizacja pomieszczeń serwerowni ZOZ w Pińczowie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (InPlaMed WŚ) realizowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020

Opublikowany: 2019-10-08 13:42:36
Wygasł: 2019-11-30

ZOZ/KO/10/10/2019 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych. konkurs ofert poprzedzający zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, bakteriologicznej i serologii.

Opublikowany: 2019-10-03 09:51:33
Wygasł: 2019-10-17

POWIAT PIŃCZOWSKI, ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów zaprasza do składania ofert w ramach postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30.000 EURO zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 roku , poz. 1843) na koszty udzielenia kredytu długoterminowego. UWAGA!! Zmiana terminu składania ofert oraz wpłaty wadium

Opublikowany: 2019-09-30 08:43:39
Wygasł: 2019-10-31

ZOZ/ZP/3/09/2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Opublikowany: 2019-09-16 08:10:39
Wygasł: 2019-10-31

nr sprawy: ZOZ/KO/9/09/2019 OGŁOSZENIE 1. Na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018.2190 ze zm.). 2. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, zaprasza do udziału w postępowaniu konkursowym nr sprawy: ZOZ/KO/9/09/2019 na świadczenie usług medycznych w zakresie: nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej szczegółowo określonej w Zarządzeniu Nr 71/2017/DSM (z późn. zm.) Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Opublikowany: 2019-09-16 07:59:20
Wygasł: 2019-10-31

nr sprawy: ZOZ/KO/8/09/2019 Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018.2190 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów w ramach lecznictwa stacjonarnego n/w oddziałów szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie: - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Oddział Wewnętrzny - Poradnia Diabetologiczna

Opublikowany: 2019-08-29 14:20:19
Wygasł: 2019-09-30

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej zapraszam do udziału w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, bakteriologicznej i serologii. ZOZ/KO/7/09/2019

Opublikowany: 2019-07-19 18:09:02
Wygasł: 2019-08-21

Zakup gazu


znalezionych: 1289 na 65 stronach
<<< poprzednia -   6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   - następna >>>