Obwieszczenie Starosty Pińczowskiego

2005-03-22 12:11:13 Zawiadomienia

z dnia 21 marca 2005 roku więcej»

O B W I E S Z C Z E N I E Starosty Pińczowskiego

2005-03-08 13:45:21 Zawiadomienia

z dnia 07 marca 2005 roku więcej»

O B W I E S Z C Z E N I E Starosty Pińczowskiego

2005-02-24 10:27:05 Zawiadomienia

z dnia 18 lutego 2005 roku
Na podstawie art.32 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627) więcej»

Obwieszczenie Starosty Pińczowskiego

2005-02-21 10:02:05 Zawiadomienia

O B W I E S Z C Z E N I E Starosty Pińczowskiego z dnia 08 lutego 2005 roku więcej»

Obwieszczenie Starosty Pińczowskiego

2005-02-21 09:58:22 Zawiadomienia

O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Pińczowskiego
z dnia 02 lutego 2005 roku
więcej»

Obwieszczenie Starosty Pińczowskiegoz dnia 09 grudnia 2004 roku

2004-12-09 13:19:37 Zawiadomienia

Na podstawie art.32 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627) więcej»

Obwieszczenie Starosty Pińczowskiego

2004-11-23 11:35:12 Zawiadomienia

z dnia 18 listopada 2004 roku więcej»

O B W I E S Z C Z E N I E

2004-10-25 14:50:14 Zawiadomienia

O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Pińczowskiego

z dnia 20 października 2004 rokuNa podstawie art.32 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 ze zm.)
więcej»

Obwieszczenie Starosty Pińczowskiego z dnia 24.09.2004

2004-09-30 10:35:25 Zawiadomienia

O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Pińczowskiego
z dnia 24 września 2004 roku
więcej»

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

2004-09-14 11:38:13 Aktualności

Zarząd Powiatu w Pińczowie
( woj. świętokrzyskie )

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W PIŃCZOWIE
ul. Batalionów Chłopskich 14
więcej»