Obwieszczenie

2019-12-18 08:50:46 Aktualności

- więcej»

ZAWIADOMIENIE

2019-12-16 12:22:58 Wydział Budownictwa

Zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" .... więcej»

Informacja o wynikach otwartego konkursu

2019-12-11 09:45:29 Aktualności

Zarząd Powiatu Pińczowskiego Uchwałą z dnia 10 grudnia 2019 roku dokonał wyboru oferty na realizację zadania z zakresu prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu pińczowskiego w 2020 roku. więcej»

Uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonej na terenie obrębu Kwaszyn jednostka ewidencyjna Działoszyce - obszar wiejski

2019-12-10 13:20:23 Zawiadomienia

Uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonej na terenie obrębu Kwaszyn jednostka ewidencyjna Działoszyce - obszar wiejski więcej»

Zgłoszenie budowy z art.29 ust.1 pkt19a - AB.VI.6743.1.9.2019

2019-12-04 09:07:43 Aktualności

Zgłoszenie budowy podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnej linii kablowych więcej»

I N F O R M A C J A

2019-11-28 11:24:20 Aktualności

na temat naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Pińczowski organizacjom pozarządowym w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2020. więcej»

Obwieszczenie

2019-11-28 10:14:41 Aktualności

- więcej»

Uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonej na terenie miasta Działoszyce jednostka ewidencyjna Działoszyce

2019-11-20 08:42:56 Zawiadomienia

Uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonej na terenie miasta Działoszyce jednostka ewidencyjna Działoszyce więcej»

zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

2019-11-19 13:56:47 Zawiadomienia

zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych więcej»

ZAWIADOMIENIE

2019-11-18 09:55:44 Wydział Budownictwa

Zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" .... więcej»