Zgłoszenie budowy z art. 29 ust.1 pkt2 lit.a - AB.VI.6743.1.34.2020 - Gmina Pińczów

2020-12-28 09:14:11 Wydział Budownictwa

Budowa sieci elektroenergetycznej - oświetlenie ulicy Pałęki w Pińczowie więcej»

głoszenie budowyAB. VI.6743.1.35.2020 z art. 29 ust. 1 pkt 19a - Polska Spółka Gazownictwa

2020-12-24 09:46:25 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy odcinka gazociągu w Pasturce więcej»

zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

2020-12-23 08:23:35 Aktualności

- więcej»

zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

2020-12-22 08:14:13 Zawiadomienia

zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych więcej»

zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

2020-12-22 08:12:18 Zawiadomienia

zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych więcej»

Zgłoszenie budowy z art. 29 ust.1 pkt2 lit.a - AB.VI.6743.1.33.2020 - Gmina Pińczów

2020-12-21 11:52:10 Wydział Budownictwa

Budowa oświetlenia ulicznego w Mozgawie więcej»

Zgłoszenie budowy z art. 29 ust.1 pkt2 lit.a - AB.VI.6743.1.31.2020 - Gmina Pińczów

2020-12-21 11:44:09 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy oświetlenia ulicznego więcej»

Zgłoszenie budowy z art. 29 ust.1 pkt2 lit.a - AB.VI.6743.1.32.2020 - Gmina Pińczów

2020-12-21 10:57:44 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy oświetlenia ulicznego więcej»

Zgłoszenie budowy z art. 29 ust.1 pkt2 lit.a - AB.VI.6743.1.30.2020 - Gmina Pińczów

2020-12-21 10:53:23 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia drogowego więcej»

Zgłoszenie budowy z art 29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.1.29.2020 - P. Regina i Michał Kobierscy

2020-12-17 12:04:56 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie robót budowlanych, polegających na instalowaniu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym więcej»