21.11.2017

2017-11-28 08:36:04 Informacje o środowisku

W publicznym dostępie umieszczono więcej»

Zgłoszenie budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a - Gmina Pińczów

2017-11-27 13:47:34 Aktualności

Zgłoszenie budowy linii napowietrznej oświetlenia drogowego ul. Leśnej w Pińczowie więcej»

Zgłoszenie budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a - Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pińczowie

2017-11-24 14:43:12 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy linii kablowej oświetlenia terenu w Pińczowie na obrębie 8 więcej»

Informacja nt. naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

2017-11-17 08:21:27 Aktualności

w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Pińczowski organizacjom pozarządowym w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. więcej»

Zgłoszenie budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a - Wodociągi Pińczowskie

2017-11-15 12:11:30 Aktualności

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej przy ul. 7 Źródeł w Pińczowie więcej»

08.11.2017

2017-11-13 08:44:56 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

08.11.2017

2017-11-13 08:43:37 Informacje o środowisku

W publicznym dostępie umieszczono więcej»

Zdawalność w OSK w Powiecie Pińczowskim w III kwartale 2017 r.

2017-11-08 10:30:47 Aktualności

- więcej»

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej

2017-10-24 13:47:33 Aktualności

ZARZĄD POWIATU W PIŃCZOWIE
ogłasza
nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert
na realizację zadania publicznego w roku 2018 w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
więcej»

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej

2017-10-24 13:44:32 Aktualności

ZARZĄD POWIATU W PIŃCZOWIE

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu w 2018 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego

więcej»