Informacja o wynikach naboru

2018-02-08 09:54:41 Aktualności

na stanowisko: Przewodniczący powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawnosci więcej»

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr. 142/3 położonej we wsi Dzierążnia gmina Działoszyce

2018-01-26 12:03:31 Zawiadomienia

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr. 142/3 położonej we wsi Dzierążnia gmina Działoszyce więcej»

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr. 140 położonej we wsi Zagajówek gmina Michałów

2018-01-26 11:57:18 Zawiadomienia

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr. 140 położonej we wsi Zagajówek gmina Michałów więcej»

zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr.125/1 położonej we wsi Krzyżanowice Średnie gmina Pińczów

2018-01-26 11:55:15 Zawiadomienia

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr.125/1 położonej we wsi Krzyżanowice Średnie gmina Pińczów więcej»

Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu w dniach 29.01.2018 - 16.02.2018 projektu operatu dla obrębu 260805_2.0002 Chroberz jednostka ewidencyjna Złota

2018-01-26 11:38:40 Zawiadomienia

Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu w dniach 29.01.2018 - 16.02.2018 projektu operatu dla obrębu 260805_2.0002 Chroberz jednostka ewidencyjna Złota więcej»

Zawiadomienie Szczypiec

2018-01-19 10:52:11 Zawiadomienia

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych więcej»

OGŁOSZENIE O WYWŁASZCZENIU M.KIELCE

2018-01-17 09:12:24 Aktualności

OGŁOSZENIE
Starosta Pińczowski
mający siedzibę
w Pińczowie przy ul. Zacisze 5
informuje,

że na podstawie art. 26 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego( tj. Dz.U. z 2017 roku poz. 1257), w związku z art. 124 ust.8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( tj. Dz.U. z 2016 roku poz.2147 ze zm) został wyznaczony przez Wojewodę Świętokrzyskiego do rozpoznania wniosku pełnomocnika Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach z dnia 24.11.2017 r. o wydanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym , położonych w Kielcach:
- przy ulicy Jagiellońskiej oznaczonej jako działki nr 109/6 i nr 109/23 obr. 0015

- przy ulicy Częstochowskiej oznaczonej jako działka nr 112 obr. 0009

- przy ulicy Karczówkowskiej oznaczonej jako działka nr 622/7 obr. 0015

- przy ulicy Poleskiej oznaczonej jako działka nr 317/7 obr.0012

- przy ulicy Spacerowej oznaczonej jako działka nr 691/7 obr. 0016

- przy ulicy Śląskiej oznaczonej jako działka nr 263/15, nr 263/16 i nr 263/18 ob.r 0017

- przy ulicy Podklasztornej oznaczonej jako działka nr 57/9 obr. 0015 więcej»

Obwieszczenie

2018-01-16 10:19:20 Wydział Budownictwa

Obwieszczenie Starosty Pińczowskiego więcej»

Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół

2018-01-15 10:47:59 Aktualności

Zarząd Powiatu Pińczowskiego ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów szkół:
1. Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie.
2. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie. więcej»

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

2018-01-15 09:43:34 Aktualności

z dnia 15 stycznia 2018r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018r. na terenie województwa świętokrzyskiego
więcej»