Uznanie za mienie gromadzkie nier. Zagajów, Zagajówek

2016-11-04 08:45:19 Aktualności

Orzeka
uznać za mienie gromadzkie nieruchomości położone na terenie gminy Michałów, stanowiące drogi będące we władaniu Skarbu Państwa na zasadach posiadania samoistnego, położone w obr. Zagajów oraz obr. Zagajówek, oznaczone kolejno:
• położone w m. Zagajów, obr. 18, gmina Michałów, stanowiących działki nr:
 19 o pow. 0,09 ha,
 32 o pow. 0,08 ha,
 62 o pow. 0,38 ha,
 118 o pow. 0,06 ha,
 161 o pow. 0,10 ha,
 202 o pow. 0,43 ha,
 291 o pow. 0,08 ha,
 703 o pow. 0,12 ha,
 704 o pow. 0,06 ha,
 705 o pow. 0,18 ha,
 706 o pow. 0,11 ha,
 708 o pow. 0,06 ha,


• położone w m. Zagajówek, obr. 19, gmina Michałów, stanowiących działki nr:
 35 o pow. 0,17 ha,
 37 o pow. 0,44 ha,
 57 o pow. 0,06 ha,
 60 o pow. 0,06 ha,
 61 o pow. 0,06 ha,
 62 o pow. 0,29 ha,
 220 o pow. 0,19 ha,
 221 o pow. 0,16 ha,
 276 o pow. 0,03 ha,
 151 o pow. 0,14 ha.

więcej»

Zgłoszenie z art. 29 ust.1 pkt 19a

2016-11-03 14:53:23 Wydział Budownictwa

AB.VI.6743.1.17.2016 - zgłoszenie rozbudowy linii nn w Szczotkowicach. Inwestor PGE Dystrybucja S.A. więcej»

ZDAWALNOŚĆ W OŚRODKACH SZKOLENIA KIEROWCÓW W POWIECIE PIŃCZOWSKIM ZA OKRES OD 01.07.2016 r. DO 30.09.2016 r.

2016-10-28 13:05:45 Aktualności

- więcej»

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic nieruchomości

2016-10-27 11:31:22 Aktualności

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 194/4 na terenie wsi Lipnik gmina Kije więcej»

Ogłoszenie art.35 ugn

2016-10-25 12:18:16 Zawiadomienia

Starosta Pińczowski,
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.),
Informuje
więcej»

Zawiadomienie

2016-10-18 14:16:33 Informacje o środowisku

Zawiadamia się więcej»

Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego AB.VI.6743.1.16.2016 - Barbara i Marek Bieleccy

2016-10-17 12:14:39 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Włochy na działkach nr ewid.217 i 218
--------------------------------------------------------------------------------------------------
W dniu 29 grudnia 2016 roku upłynął termin do wniesienia sprzeciwu do robót budowlanych objętych w/w zgłoszeniem. W powyższym terminie tutejszy organ nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowych robót budowlanych. więcej»

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 1a - Adam Rokita

2016-10-10 14:51:03 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego w Świerczynie, na działce nr ewid. 98 więcej»

Decyzja o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w miejscowości Podrózie

2016-10-05 10:53:25 Aktualności

Decyzja o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w miejscowości Podrózie gmina Działoszyce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 128 o powierzchni 0.38 ha więcej»

Obwieszczenie

2016-10-03 11:47:04 Wydział Budownictwa

OBWIESZCZENIE STAROSTY PIŃCZOWSKIEGO więcej»