Obwieszczenie

2016-11-29 12:09:35 Wydział Budownictwa

Obwieszczenie Starosty Pińczowiskiego więcej»

Zawiadomienie

2016-11-23 12:33:25 Informacje o środowisku

Zawiadamia się więcej»

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 1a - Agnieszka i Andrzej Gaweł

2016-11-22 08:41:00 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie Nr AB.VI.6743.1.19.2016 dotyczące budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Pińczowie, obręb 04, działka nr ewid. 192/6 więcej»

Zgłoszenie rozbudowy linii oświetlenia w Pińczowie AB.VI.6743.1.18.2016

2016-11-16 14:03:11 Wydział Budownictwa

W dniu 10 listopada 2016 roku Gmina Pińczów zgłosiła zamiar rozbudowy oświetlenia terenu przy ul.Nowy Świat w Pińczowie
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
W dniu 12 grudnia 2016 roku upłynął termin do wniesienia sprzeciwu do robót budowlanych objętych w/w zgłoszeniem. W powyższym terminie tutejszy organ nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowych robót budowlanych. więcej»

ZAWIADOMIENIE dotyczące ustalenia adresu współwłaścicieli działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 77 na terenie m.Pińczów obr.07 gmina Pińczów

2016-11-09 11:16:56 Zawiadomienia

ZAWIADOMIENIE dotyczące ustalenia adresu współwłaścicieli działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 77 na terenie m.Pińczów obr.07 gmina Pińczów więcej»

Starosta Pińczowski ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy

2016-11-07 08:50:58 Aktualności

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy zgodnie z art.. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., 1774 ze zm.).
W razie pytań prosimy o kontakt tel. 041 357 72 91 - Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pińczowie więcej»

Uznanie za mienie gromadzkie nier. Zagajów, Zagajówek

2016-11-04 08:45:19 Aktualności

Orzeka
uznać za mienie gromadzkie nieruchomości położone na terenie gminy Michałów, stanowiące drogi będące we władaniu Skarbu Państwa na zasadach posiadania samoistnego, położone w obr. Zagajów oraz obr. Zagajówek, oznaczone kolejno:
• położone w m. Zagajów, obr. 18, gmina Michałów, stanowiących działki nr:
 19 o pow. 0,09 ha,
 32 o pow. 0,08 ha,
 62 o pow. 0,38 ha,
 118 o pow. 0,06 ha,
 161 o pow. 0,10 ha,
 202 o pow. 0,43 ha,
 291 o pow. 0,08 ha,
 703 o pow. 0,12 ha,
 704 o pow. 0,06 ha,
 705 o pow. 0,18 ha,
 706 o pow. 0,11 ha,
 708 o pow. 0,06 ha,


• położone w m. Zagajówek, obr. 19, gmina Michałów, stanowiących działki nr:
 35 o pow. 0,17 ha,
 37 o pow. 0,44 ha,
 57 o pow. 0,06 ha,
 60 o pow. 0,06 ha,
 61 o pow. 0,06 ha,
 62 o pow. 0,29 ha,
 220 o pow. 0,19 ha,
 221 o pow. 0,16 ha,
 276 o pow. 0,03 ha,
 151 o pow. 0,14 ha.

więcej»

Zgłoszenie z art. 29 ust.1 pkt 19a

2016-11-03 14:53:23 Wydział Budownictwa

AB.VI.6743.1.17.2016 - zgłoszenie rozbudowy linii nn w Szczotkowicach. Inwestor PGE Dystrybucja S.A. więcej»

ZDAWALNOŚĆ W OŚRODKACH SZKOLENIA KIEROWCÓW W POWIECIE PIŃCZOWSKIM ZA OKRES OD 01.07.2016 r. DO 30.09.2016 r.

2016-10-28 13:05:45 Aktualności

- więcej»

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic nieruchomości

2016-10-27 11:31:22 Aktualności

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 194/4 na terenie wsi Lipnik gmina Kije więcej»